Marketing- & communicatiemedewerker Landcommanderij Alden Biesen

Functieomschrijving

Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt een marketing- & communicatiemedewerker

Contractueel onbepaalde duur
Niveau: B
Rang: B111
Graad: Deskundige
Met standplaats: Alden Biesen

Landcommanderij Alden Biesen is op zoek naar een praktisch ingestelde en enthousiaste collega. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en vernieuwen van de externe communicatie van de landcommanderij. Het kan hierbij gaan over het up-to-date houden van de website, de communicatie via sociale media, het verzorgen van advertenties, het voorbereiden van perscommuniqués … Kan je goed zelfstandig werken, heb je een vlotte pen, hebben communicatiekanalen geen geheimen voor jou en wil je meewerken aan de bekendheid van de Lancommanderij Alden Biesen? Heb je bovendien affiniteit met de culturele sector? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven. Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit drie afdelingen: Kennis en Beleid, Subsidiëren en erkennen, Waarborgen en beheren.

De functie situeert zich binnen het team Infrastructuur en Instellingen (Landcommanderij Alden Biesen), die behoort tot de afdeling Waarborgen en beheren. De Landcommanderij Alden Biesen is een schitterende erfgoedsite, een internationaal cultuur- en congrescentrum en een toeristische trekpleister. Alden Biesen, ooit gebouwd door de Duitse Ridderorde, is nu een van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio. Als marketing- en communicatiemedewerker kom je terecht in het ‘kernteam’, maar werk je vrij zelfstandig in het uitwerken van de communicatie.

Takenpakket

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen communicatiespecialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren.

Een volledige beschrijving van het takenpakket, de resultaatgebieden, het competentieprofiel en de formele deelnemingsvoorwaarden vind je via deze link.

Aanbod
 • Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
 • Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
Praktische informatie

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op dinsdag 26 november 2019. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier (in PDF) samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur via mail naar sollicitaties.cjm@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel.
 • of per post naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op dinsdag 26 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer informatie over deze vacature en over de selectieprocedure vind je via deze link.

Praktische info

Titel
Marketing- & communicatiemedewerker Landcommanderij Alden Biesen
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...