Expert webarchivering (m/v/x)

Functieomschrijving

KBR ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historische, wetenschappelijke en literaire geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren en valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling.

KBR vatte onlangs een periode van ingrijpende veranderingen aan: er werd een strategisch plan opgesteld voor de periode 2019-2021, er werd een nieuw bibliotheekbeheersysteem ontwikkeld, de procedures voor het beheer van de relaties met de doelgroepen werden verbeterd en er komen een nieuw museum en een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift van onze samenleving dwingen nationale bibliotheken ertoe om hun traditionele opdracht in vraag te stellen. De nieuwe profielen die worden gezocht, zijn die van vakmensen die kunnen evolueren in deze context van voortdurende veranderingen en die blijk kunnen geven van zin voor innovatie.

De kandidaat zal deel uitmaken van de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen (cel elektronische bronnen). Deze dienst is belast met het ontwikkelingsbeleid van de hedendaagse verzamelingen en met de uitvoering ervan. De dienst bestaat uit 23 medewerkers. De dienst Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen staat in voor het beheer van wat de ruggengraat vormt van de collectievorming van KBR, i.e. het wettelijk depot, de aanwinsten en de schenkingen. De dienst telt 4 cellen:

 1. Secretariaat van de hedendaagse verzamelingen;
 2. Tijdschriften;
 3. Prospectie en toezicht;
 4. Elektronische bronnen.

De geselecteerde kandidaat moet deelnemen aan de uitvoering van de strategie voor webarchivering in België zoals die is uitgestippeld in het kader van het project Promise en zoals ze werd goedgekeurd door de directieraad. Deze taak vereist transversale samenwerking met alle cellen van de dienst ‘Ontwikkeling van de hedendaagse verzamelingen’, met het Agentschap voor bibliografische informatie, de verschillende erfgoedafdelingen van de instellingen, en de informaticadienst van de instelling voor de technische aspecten.

De doelstellingen van de functie zijn: de ontwikkeling van een verzameling van het Belgische web, met inbegrip van een selectiebeleid en de regelmatige update ervan in functie van de maatschappelijke evolutie, de coördinatie van de effectieve selectie- en verzamelingsprocedure, de bewaring op lange termijn en de toegang voor het publiek van de gevormde verzamelingen, met als doel het onderzoek te vergemakkelijken m.b.t. dit nieuw soort verzamelingen en nieuwe ervaringen met culturele ontdekkingen aan een breed publiek aan te bieden.

Kernresultaatgebieden

Wetenschappelijke dienstverlening (80% van de tijdsbesteding):

 • Het beheersplan van KBR m.b.t. webarchivering uitvoeren: het gebied van de te vormen collectie nauwkeurig afbakenen; toezien op de installatie van de technische aspecten van de te verzamelen collecties, de kwaliteitscontrole van de verzamelde inhoud, de bewaring ervan op lange termijn en de terbeschikkingstelling ervan in het kader van een valorisatieplan.
 • De promotie van KBR ontwikkelen als instelling die verzamelingen afkomstig van het Belgische web aanbiedt.
 • De evoluties volgen i.v.m. de technologische ontwikkelingen inzake webarchivering.
 • KBR vertegenwoordigen in de nationale en internationale instanties inzake webarchivering.

Bijkomende resultaatgebieden: wetenschappelijk onderzoek (20 % van de tijdsbesteding):

 • Publicaties, werken en studies uitvoeren in het kader van de functie.
 • Aan colloquia en congressen deelnemen in het kader van de functie.
 • Actief bijdragen tot de introductie van onderzoeksprojecten in het kader van de functie.

Bijkomende eisen

 • De functie is een transversale functie binnen de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse collecties maar ook binnen de instelling in haar geheel. De functie vereist een goede kennis van de computeromgeving om te kunnen samenwerken met de informatici die voor de technische taken van de webarchivering zullen instaan. Er bestaan trouwens zeer nauwe banden tussen de verschillende cellen en de functie vereist een goede kennis van de verschillende stromen van de boekenketen binnen een bibliotheek.
 • De kandidaat moet in staat zijn adviezen te formuleren betreffende de richting die men dient uit te gaan wat betreft de collectievorming van de digitale hedendaagse verzamelingen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die rusten op de instelling.
 • De kandidaat zet het strategisch en operationeel kader van KBR om binnen zijn entiteit en begeleidt de uitvoering ervan.
Praktische informatie

Een uitgebreid competentieprofiel, meer over het aanbod van KBR en over hoe u moet solliciteren, vindt u via deze link.

Praktische info

Titel
Expert webarchivering (m/v/x)
Werkgever
KBR
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal