Doctoraatsbeurs media en maatschappelijke historische consultancy

Functieomschrijving

(ref. BAP-2019-333)

De onderzoeksgroep Nieuwe Tijd staat voor gedreven en empirisch onderzoek. Haar leden hebben een bijzondere aandacht voor de studie van de Nederlanden (en omstreken) in de globale context van het Habsburgse rijk van de late vijftiende tot de achttiende eeuw. Zij hebben daarbij oog voor zowel politieke, culturele, religieuze en sociaal-economische verhoudingen, en beperken zich niet tot één methode of theorie. Integendeel, de onderzoeksgroep streeft doelbewust naar een multidisciplinaire benadering van de vroegmoderne periode, gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek. Deze diversiteit staat haar leden toe om een waaier van methodologische, theoretische en historische vakken te doceren binnen de opleiding geschiedenis aan de KU Leuven. Ook zijn haar leden actief in tal van internationale onderzoeksnetwerken. Ten slotte wil de onderzoeksgroep een breder publiek informeren over haar lopende onderzoeksprojecten en activiteiten. Neem zeker ook eens een kijkje op onze Twitter en Facebook!     

Voor de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e). Je verricht innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de methodes en technieken waarmee historici maatschappelijke actoren kunnen adviseren. In het bijzonder leg je je toe op mediabeleid en geschiedenis in een Vlaamse context. Dit resulteert in een proefschrift dat een inzicht biedt in hoe de relaties tussen historici en beleid/media ge(her)structureerd kunnen worden. Tussentijdse resultaten worden in wetenschappelijke artikelen en publieke rapporten gepubliceerd, al dan niet in co-publicatie met andere medewerkers op dit project. Het bronnenonderzoek wordt ontsloten via een database. De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door promotor prof. dr. Violet Soen en co-promotor dr. Bram De Ridder; de kandidaat rapporteert eveneens aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat dit project financiert. 

Het project als geheel probeert een antwoord te vinden op de vraag ‘hoe kunnen historici maatschappelijke actoren in Vlaanderen het best ondersteunen?’. Het team onderzoekt die vraag met betrekking tot grensbeleid, mediabeleid en het vertrouwen in de overheid, waarbij je je als doctoraatsstudent(e) op dit tweede luik toespitst. Je kan daarbij rekenen op de input en ondersteuning van elf maatschappelijke partners, waaronder vier organisaties werkzaam in de media (Knack, VTM Nieuws, Apache en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid). Gedurende vier jaar doe je onderzoek naar hoe deze (en andere) actoren het verleden gebruiken; hoe zij hun beleid kunnen inspireren op het verleden; en hoe zij zich via geschiedenis beter op de toekomst kunnen voorbereiden. Je werkt daarbij samen met je promotor en co-promotor, en met onderzoekers verbonden aan het Algemeen Rijksarchief.

Functieprofiel
 • Master in de geschiedenis (alle tijdvakken komen in aanmerking) of gelijkwaardig diploma plus een bachelor in de geschiedenis, met uitstekende studieresultaten (laatstejaarsstudenten kunnen eveneens solliciteren). Je genoot niet eerder van een doctoraatsbeurs in deVlaamse Gemeenschap.
 • Je hebt een brede blik op het verleden, met zowel vaardigheden naar bronnenonderzoek als de verwerking van een uitgebreide en gevarieerde secundaire literatuur. Je interesse is zowel geografisch als chronologisch zeer breed.
 • Je hebt een neus voor beleidsmatig denken, zowel praktisch als strategisch. Je bent benieuwd naar (of hebt ervaring in) het samenwerken met actoren in de Vlaamse media en de bredere Vlaamse beleidssector.
 • Je kan snel maar accuraat rapporteren via diverse communicatievormen (schriftelijk, mondeling, audiovisueel en digitaal). Je hebt ervaring in of bent geïnteresseerd in het opzetten en uitwerken van consultancy opdrachten.
 • Je bent bereid om ervaring op te doen via lange en/of korte verblijven in het buitenland.
 • Je bent communicatief en bent bereid op (inter)nationale congressen, op sociale media en via onderwijs te rapporteren over je onderzoek.
 • Je bent creatief, samenwerkingsgericht en interdisciplinair ingesteld, gezien het teamwerk binnen het project.
 • Je bent Nederlandstalig, met een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (Frans strekt tot aanbeveling).
Aanbod
 • Een doctoraatsbeurs volgens barema (het initiële contract betreft een periode van 1 jaar, na positieve evaluatie verlengbaar met nog eens drie jaar).
 • Daarvoor volg je ook de doctoraatsopleiding geschiedenis van de KU Leuven.
 • Het project start in oktober 2019. 
 • Je transportkosten met het openbaar vervoer of fietsvergoeding zullen worden gedragen door de werkgever. De Faculteit Letteren is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Flexibele werkuren.
 • Aanvullende voordelen via de KU Leuven personeelskaart en het statuut bursaal KU Leuven.
Praktische informatie

Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Bram De Ridder, mail: bram.deridder@kuleuven.be of prof. dr. Violet Soen, mail: violet.soen@kuleuven.be.

Bezorg tegen 16 augustus de volgende documenten via de online sollicitatiemodule van de KU Leuven:

 • Je cv
 • Een sollicitatiebrief (max. 2 blz.), 
 • Een overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren(diplomasupplement)
 • Een pdf-versie van je masterthesis
 • De namen van de referenten die je eerdere scripties hebben begeleid

Vervolgens gebeurt er een preselectie op basis van ingediende kandidaturen. In de tweede ronde vinden de selectietesten en -gesprekken plaats op 2 september in het Erasmushuis van de Faculteit Letteren in Leuven of in het Rijksarchief Leuven. 

De modaliteiten van deze ronde en de daarbij horende opdrachten zijn eigen aan de functie en worden bepaald door de selectiecommissie.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/08/2019 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

De volledige vacature, met aanvullende informatie, vindt u via deze link.

Praktische info

Titel
Doctoraatsbeurs media en maatschappelijke historische consultancy
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...