Deskundige publieksbemiddeling Gallo-Romeins Museum

Functieomschrijving

Contract onbepaalde duur  – voltijds + wervingsreserve 2 jaar

Vanuit een eigentijdse visie op publiekswerking in een archeologisch museum faciliteert, organiseert, ontwikkelt en begeleidt de deskundige publieksbemiddeling diverse soorten educatieve programma’s, activiteiten en projecten, in het bijzonder voor kinderen en jongeren (in school- & gezinsverband).

De deskundige publieksbemiddeling werkt hiervoor desgevallend nauw samen met experts en/of externe organisaties (onderwijs- en socio-culturele wereld). De deskundige publieksbemiddeling communiceert naar externen over de programma’s, activiteiten en projecten, zowel schriftelijk als mondeling.

Functieprofiel
  • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type of gelijkgesteld;
  • afgestudeerden in socio-culturele en pedagogische/onderwijskundige studierichtingen genieten de voorkeur. 
Aanbod
  • Voltijdse arbeidsovereenkomst/onbepaalde duur:
  • verloningsbarema: B1/B3: €2460,78-€4146,34/maand;
  • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen.
Praktische informatie

Bijkomende informatie: personeelsdienst stad Tongeren, tel: 012 80 01 63, personeelsdienst@stadtongeren.bewww.tongeren.be/vacatures

Interesse? Je kandidaat stellen kan d.m.v. een sollicitatieformulier en sollicitatiebrief, aangevuld met curriculum vitae met foto, afschrift diploma en rijbewijs. Het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving, de formele voorwaarden, … kunnen worden aangevraagd bij de personeelsdienst van de Stad Tongeren. Je kan de documenten ook downloaden via de vernoemde website.

Het sollicitatieformulier en de andere nodige stukken moeten worden verstuurd (datum poststempel is bepalend) aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren, AC Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de personeelsdienst van de Stad Tongeren (per e-mail op personeelsdienst@stadtongeren.be wordt ook aanvaard) en dit uiterlijk op 06 september 2019.

Administratief Centrum “Praetorium”
Maastrichterstraat 10 . B-3700 Tongeren
tel. 012 80 01 11, fax 012 80 02 10

Praktische info

Titel
Deskundige publieksbemiddeling Gallo-Romeins Museum
Werkgever
Stad Tongeren
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...