80% tenure track docent ‘Architectural and Construction History’ faculteit Ingenieurswetenchappen

Functieomschrijving

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3.500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functieomschrijving

 • Personeelscategorie: Zelfstandig Academisch Personeel
  De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als Specifieke benaming docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
 • Omvang mandaat: 0.8 VTE
 • Faculteit: Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Vakgroep: Architectonische Ingenieurswetenschappen
 • Onderwijs & onderzoeksdomein: Theorie en geschiedenis van het bouwen

Onderwijs

 • De geselecteerde kandidaat draagt bij aan het onderwijs in de domeinen van de architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis, geschiedenis van het bouwen en monumentenzorg, en dit zowel op schaal van het gebouw als het stedelijk niveau.
 • De lesopdracht situeert zich op Bachelorniveau in het Nederlandstalige programma Ingenieurswetenschappen: architectuur en op masterniveau in het Engelstalige programma MSc in architectural engineering in de Brussels Faculty of Engineering (BruFacE). De kandidaat zal dus als titularis belast worden met opleidingsonderdelen in het Nederlands en het Engels.
 • Meer info:

Onderzoek

 • De succesvolle kandidaat zal deelnemen aan de activiteiten van de onderzoeksgroep VUB architectural engineering en bouwt een onderzoekslijn uit in het domein van construction history met specialisatie in de 19de en 20ste eeuw.
 • Specifieke aandacht gaat uit naar de samenwerking met de andere onderzoekslijnen van VUB architectural engineering.
 • Via samenwerking met collega’s binnen en buiten de vakgroep en universiteit wordt het gebouwd patrimonium vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd en gevaloriseerd.
 • Via o.a. het promotorschap van meesterproeven, doctoraten en projecten en het verwerven van externe middelen op regionaal, nationaal en internationaal vlak voor fundamenteel of toegepast onderzoek bouwt de kandidaat de onderzoeksgroep verder uit.
 • Zij/hij communiceert het onderzoek naar de internationale onderzoeksgemeenschap en het werkveld.
 • Meer info: website van VUB architectural engineering

Overige

 • De kandidaat zet zich in voor de verdere uitbouw en het goed functioneren van de vakgroep en de faculteit.
 • Zo wordt van de kandidaat verwacht actief mee te werken aan de uitstraling van de vakgroep, de opleiding, de faculteit en de universiteit (o.a. vakgroepactiviteiten, studentenwerving, studie- informatiedagen, wetenschapspopularisering, ...).
Functieprofiel
 • De kandidaat is houder van een master-diploma en een doctoraat op proefschrift in een voor de positie relevant domein, zoals (maar niet exclusief) ingenieurswetenschappen: architectuur, geschiedenis, architectuur.
 • Internationale ervaring op postdoctoraal niveau, zoals aangetoond via wetenschappelijke publicaties is aanbevolen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze actief zijn in internationale netwerken.
 • Ervaring in het verwerven van externe onderzoeksmiddelen is aanbevolen.
 • Zij/hij kan nieuwe en innovatieve onderzoeksstrategieën definiëren.
 • De kandidaat kan in team werken en leidinggeven.
 • De kandidaat bezit pedagogische vaardigheden om kwaliteitsvol academisch onderwijs te verzorgen in het Nederlands en het Engels. Onderwijservaring is aanbevolen.
 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.
 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Gezien er opleidingsonderdelen in het Nederlands en het Engels onderwezen worden dient de kandidaat te beschikken over de vereiste kwalificatiegetuigschriften.Meer informatie over de taalregeling vind je via deze link.
Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je via deze link.

Praktische informatie
 • Voorziene startdatum: 01-10-2020
 • Looptijd/duur aanstelling: de aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
 • Inwachtingstermijn: sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 01-06-2020
 •  Contactpersoon: Prof. dr. Ir. Arch. Ine Wouters, ine.wouters@vub.be

Solliciteren kan uitsluitend online (tenure track docent architectuur). De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s

Praktische info

Titel
80% tenure track docent ‘Architectural and Construction History’ faculteit Ingenieurswetenchappen
Werkgever
Vrije Universiteit Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
We beleven met z'n allen bijzonder vreemde tijden. Veel museum- en erfgoedmedewerkers werken van thuis uit. Daardoor heeft FARO beslist ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal