Titel Reageren voor Werkgever

ESR / PhD position: Citizenship and Responsive Governance

University of Groningen

Medewerker grafisch ontwerp

Brugge Plus

Technicus Museum Hof van Busleyden (m/v)

Stad Mechelen

Erfgoedconsulent intergemeentelijke onroerend-erfgoeddienst RADAR

Projectvereniging BIE

Projectmedewerker Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (m/v/x)

vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Intergemeentelijke archivaris

Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

Doctoraatsbeurs, Monumenten- & Landschapszorg / Erfgoedstudies

Universiteit Antwerpen

Zelfstandig academisch personeel, domein van de kunstgeschiedenis

Universiteit Antwerpen

Zakelijk medewerker

Kunsthal Extra City

Productiemedewerker tentoonstellingen en publiek programma

Kunsthal Extra City

Voltijds projectcoördinator Erfgoed Berg en Nete

Projectvereniging Berg en Nete

Bestuurders

Strip Turnhout vzw

Educatief coördinator

Amarant

Stafmedewerker behoud en beheer Kasteel van Gaasbeek

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Erfgoedbewaker Kasteel van Gaasbeek

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Afdelingshoofd publiekswerking (m/v/x)

M Leuven

Afdelingshoofd financiën, personeel & organisatie (m/v/x)

M Leuven

Projectverantwoordelijke 'Prospectie culturele toekomst van Brussel'

Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR) en la Concertation - Action Culturelle Bruxelloise

Webmaster-Verantwoordelijke Summercourse

Vlaamse Kunstcollectie

Communicatieverantwoordelijke (m/v)

Speelgoedmuseum Mechelen

Stageplaatsen en thesisonderwerpen

Cultureel-erfgoedsector

Vrijwillige communicatieverantwoordelijke (m/v)

Gevangenismuseum vzw