Verloren Glans! Innovatief interdisciplinair onderzoek op archeologisch vlakglas in Noordwest Europa (10de-18de eeuw)

De omvangrijke en waardevolle vensterglascollectie van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het onderzoeksproject ism de VUB, het KIK en de UGent bij het wetenschappelijke en het brede publiek bekend maken.

 

Het wetenschappelijke potentieel en het mogelijke onderzoek worden tijdens het internationaal colloquium in verschillende sessies toegelicht (werktitels):

 • Thema-lezing natuurwetenschappelijk onderzoek op archeologisch vensterglas (02/10)
 • Archeologisch vensterglas: de abdij Ten Duinen en andere collecties (03/10 – voormiddag)
 • Archeologisch vensterglas en natuurwetenschappelijk onderzoek in een Europese context (03/10 – namiddag)
 • Productie, recyclage en handel (04/10 – voormiddag)
 • Betekenis van archeologisch vensterglas voor architecturaal onderzoek en historisch onderzoek naar sociale interactie (04/10 –namiddag)

 

Hiermee wil het museum volgende bereiken:

 • Het wetenschappelijke potentieel van de collectie kenbaar maken
 • Een overzicht geven van de onderzoekstechnieken die hierop kunnen worden toegepast
 • De omvangrijke collectie vlakglas van het Abdijmuseum een grotere visibiliteit geven
 • Bijdragen tot een sensibilisering voor de waardering, het behoud en beheer van vlakglascollecties, vaak onbegrepen en daardoor ook veronachtzaamde collecties in Vlaamse museumdepots en onderzoeksinstellingen
 • Materiaal overschrijdend onderzoek (bouwmaterialen en vlakglas) stimuleren in functie van bouwhistorisch inzicht en gebruik van materialen naar behoud en beheer toe van collecties en monumenten.
 • Uitwisselen van onderzoeksresultaten en –opties tussen vorsers uit Vlaanderen en de ons omringende landen
 • Stimuleren van samenwerking op nationaal en internationaal vlak van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen met betrekking tot archeometrisch onderzoek, historisch, kunsthistorisch en archeologisch onderzoek van vlakglascollecties en bouwhistorisch onderzoek op nationaal en internationaal vlak.

 

Gehanteerde methodieken om dit te bereiken:

 • Onderzoekers uit diverse onderzoeksinstellingen, uit de ons omringende landen een forum geven om hun onderzoekstechnieken en –resultaten toe te lichten
 • Door het inzetten van discussianten de communicatie tussen de zaal en de sprekers stimuleren
 • Door het aanbieden van postersessies, gerelateerd onderzoek een forum bieden om hun onderzoek kenbaar te maken en onderzoekers te laten netwerken
 • De lezingen van het colloquium worden binnen twee verschillende kanalen gepubliceerd:
  • Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138 – Novi Monasterii vol 13: bewerkingen van de lezingen naar een breed publiek toe in het Nederlands
  • Wetenschappelijke publicatie – in onderhandeling met uitgevers – in het Engels gericht op internationaal en wetenschappelijk publiek
 • Feitelijke opstart van het onderzoek naar de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Partnerorganisaties

Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel - Brussels Photonics Team - Department of Applied Physics and Photonics

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel - Laboratorium Glas en Glasramen

UGent, UFO-gebouw, St-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent - Vakgroep geschiedenis - Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies

Leden stuurgroep

VUB - B-Phot - Tona: Dr. Ir. W. Meulebroeck - Drs H. Wouters

KIK: Dr H. Wouters

UGent (Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies - Prof. Dr. Jan Dumoulyn

Abdijmuseum Ten Duinen: Alexander Lehouck - Jan Van Acker - Dirk Vanclooster

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Abdijmuseum Ten Duinen ism VUB/B-Phot/Tona - KIK - UGent
Contactpersoon
Dirk Vanclooster
Adres
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde
Telefoon
058/533950
Financieringsbron(nen)

Geraamde kosten

Niet-subsidieerbare personeelskosten: 32.200,00 euro

Niet-subsidieerbare overheadkosten: 4.000,00 euro

Subsideerbare kosten mbt colloquium (administratie - communicatie - honoraria - andere - publicatie lezing):31.500,00 euro

 

Financiering (raming):

inkomsten uit verkoop: 10.000,00 euro

projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap 21.500,00 euroaangevraagd binnen het kader van het cultureel erfgoeddecreet (internationaal cultureel-erfgoedproject)