Tentoonstelling Roelandt Savery

De schilder Roelandt Savery (°Kortrijk 1576 - †Utrecht 1639) maakte carrière als hofschilder van keizer Rudolf II in Praag. De National Gallery van Praag, gevestigd in het kasteel waar Savery gewoond en gewerkt heeft en het Broelmuseum Kortrijk, de geboortestad van Savery zetten samen een tentoonstelling op over deze Vlaamse meester. Deze tentoonstelling was vanaf december 2010 te zien in Praag en reisde nadien naar Kortrijk.

De twintigste eeuw kende twee grote ijkpunten in de ontsluiting van het werk van Savery: de tentoonstelling in Gent in 1954 en de tentoonstelling in Keulen-Utrecht in 1985.  Overige belangrijke momenten in het onderzoek waren het verschijnen van de oeuvre-catalogus van Kurt J. Müllenmeister in 1988 voor wat betreft de schilderijen en het doctoraat van Joaneath Spicer in 1979 voor wat betreft de tekeningen.  Sindsdien is de aandacht voor Savery in wetenschappelijke middens steeds gegroeid.  Savery wordt nu beschouwd als een belangrijke figuur in de overgangsperiode 1600 en de late renaissance.

Savery was actief als tekenaar en graveur, maar het was vooral als schilder dat hij hoge ogen gooide. Hij oefende een belangrijke invloed uit op de evolutie van de landschaps- en bloemenschilderkunst.  Zijn schilderijen in een hoogst persoonlijke stijl, verwant aan het heersende maniërisme, waren buitengewoon in trek bij verzamelaars, en bevinden zich tegenwoordig wereldwijd in vele musea en privécollecties. Ook zijn voorbereidende tekeningen worden nog altijd hoog geschat.  Dit project bood de mogelijkheid om enerzijds een stand van zaken te maken van het wetenschappelijk onderzoek en anderzijds enkele van deze thema’s verder uit te diepen.  Het onderzoek dat aan deze tentoonstelling vooraf ging, werd verzameld in een wetenschappelijke catalogus.

De catalogus met bijdragen van specialisten uit België, Duitsland, Tsjechië en de Verenigde Staten is de eerste uitgebreide publicatie in de Nederlandse taal over Savery.  Inleidende essays belichtten achtereenvolgens leven en werk van de kunstenaarsfamilie Savery, zijn activiteiten in het keizerlijke hof in Praag, zijn bijdrage tot de landschapsschilderkunst, de dodo van keizer Rudolf II en de getekende stadsgezichten op Praag.  Daarnaast werden 43 werken kunsthistorisch beschreven en geïllustreerd met een laatste stand van zaken van het onderzoek.  Voor de eerste maal werd een volledig overzicht gegeven van het leven van Roelandt Savery, een feitenrelaas gebaseerd op archief -en literatuuronderzoek, met aandacht voor een kritische analyse van de eerste biografen, alsook van zijn (aangetrouwde) familieleden.

De tentoonstelling wilde op een warme, kwalitatieve en didactische manier het rijke oeuvre van deze verborgen Kortrijkse parel aan het grote publiek presenteren.  Roelandt Savery gold immers als een van de sterren aan het culturele firmament van de zeventiende eeuw, maar is tegenwoordig minder bekend.  Of zoals Jan Braet het formuleerde:  "Kortrijks best bewaarde geheim, wiens naam harten sneller doet slaan, maar alleen bij kenners van oude kunst…".  De tentoonstelling is er beslist in geslaagd om daar verandering in te brengen en kon zowel de specialisten als het grote publiek boeien.  Een doordachte selectie meesterwerken uit internationale collecties schetste een beeld van de evolutie in het oeuvre van Roelandt Savery. Van de  vroege ‘Vlaamse’ werken in de stijl van Pieter Bruegel en de unieke landschappen gemaakt in opdracht van Rudolf II tot de zorgvuldig gecomponeerde bloemstillevens en dierstukken vol sprekende details. De selectie van werken reflecteert de diversiteit aan genres waarin Savery actief was en illustreerde zijn grote vaardigheid om realistische waarneming te combineren met een rijke artistieke fantasie. 

Partnerorganisaties

National Gallery Prague

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Broelmuseum Kortrijk
Contactpersoon
Isabelle De Jaegere
Adres
Broelkaai 4
Telefoon
056 27 77 80
Financieringsbron(nen)

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt met steun van:

Stad Kortrijk: € 75.000
Vlaamse overheid - Kunsten en Erfgoed: € 55.000
Vlaamse overheid - Toerisme: € 32.000
Provincie West-Vlaanderen: € 10.000
Nationale Loterij: € 10.000