OpenFashion

In november 2010 ging het onderzoeksproject Semantisch eDepot voor de masterwerken van de Modeacademie (OpenFAshion) van start. De Antwerpse Modeacademie (een afdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – Artesis Hogeschool Antwerpen) beheert een rijk archief van afstudeerprojecten, waarvoor internationale belangstelling bestaat.

Inhoudelijk sluit dit digitaal archief naadloos aan bij het Contemporary Fashion Archive, een internationale database die mede door het Antwerpse MoMu en het Weense Unit-F Büro für Mode wordt beheerd.

De ModeAcademie en het MoMu willen met dit project de bestaande databases met elkaar integreren en aanvullen met nieuw gedigitaliseerd materiaal. Centraal in het project staat het ontwikkelen van een datamodel dat beantwoordt aan de internationale standaarden en de principes van Open Data. Zo zullen de gegevens geharvest kunnen worden door meta-aggratoren als Europeana. Bovendien zal een eigen interface worden ontwikkeld op de geïntegreerde database.

De partners beogen hiermee de zichtbaarheid van de Belgische mode-ontwerpers en van de eigen collecties te vergroten. Daarnaast wil men expertise ontwikkelen in het digitaal archiveren van afstudeerprojecten in het hoger kunstonderwijs.

Leden stuurgroep

Nadia Franck (coördinator)

Dieter Suls (wetenschappelijke bibliothecaris van het MoMu)

Henk Vanstappen (projectleider)

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Contactpersoon
Henk Vanstappen
Adres
Bloemstraat 24, 2140 Antwerpen
Telefoon
+32 (0) 498 59 68 55
Financieringsbron(nen)

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid met een subsidie van 49.334 € en loopt van november 2010 tot oktober 2011.