Europeana Food and Drink

Europeana Food and Drink stelt zich tot doel het commercieel hergebruik van digitaal erfgoed van eten en drinken te stimuleren. Dat erfgoed van eten en drinken werd verzameld in de Europeana Food and Drink Cloud. Met behulp van voorbeeldproducten (reizende en virtuele tentoonstelling, boek, e-book, app, beeldbank, lesmateriaal, social game & een semantische demonstrator) die ontwikkeld werden binnen het project, worden samenwerkingen tussen erfgoedsector, technische partners en creatieve industrie opgezet. Tegelijk wordt ernaar gestreefd het brede publiek zoveel als mogelijk te betrekken.

Europeana Food and Drink verloopt langs 4 tracks:

Learning Track: ontwikkelen en delen van kennis en ervaring in het opbouwen van publiek-private samenwerkigen

Content Track: opbouw van een beelddatabank met 50 à 70 000 hogeresolutiebeelden op Europeana

Public Engagement Track: ontwikkelen van publieksevenementen gericht op verschillende doelgroepen (creatieve industrie, voedingsindustrie, erfgoedsector, brede publiek)

Creative Applications Track: ontwikkelen van creatiev en commerciële producten, uitschrijven van 3 innovation challenges en uitbreiden van Europeana Open Labs netwerk

 

CAG vzw - Centrum Agrarische Geschiedenis - is betrokken in de 6 work packages die zijn uitgeschreven, maar het zwaartepunt van zijn activiteiten ligt in

WP2: aanleveren van 1000 records voor de Europeana Food and Drink Cloud

WP3: ontwikkelen van een reizende en virtuele expo (zie resultaten)

WP5: opzetten van publieksactiviteiten

Projectresultaten

De content zal tegen eind januari 2016 volledig zijn ingeladen.

CAG vzw ontwikkelde in het kader van Europeana Food and Drink in samenwerking met een van de andere partners, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, een reizende en virtuele tentoonstelling over taart. De reizende expo toert tijdens de looptijd van het project van Veurne naar Voeren, Sint-Truiden en Leuven (zie www.hetvirtueleland.be). De virtuele tentoonstelling, die tecnisch ontwikkeld werd door Europeana is te bekijken op exhibitions.europeana.eu.

Ook de andere producten zijn intussen ontwikkeld: een boek en e-book over Londense pubs, een tea trail doorheen Londen, de game Food Planet, een Picture Library, een lessenpakket en een semantische demonstrator. Alle info op www.foodanddrinkeurope.eu.

De publieksactiviteiten concentreren zich rond de (lancering) van de verschillende producten. CAG vzw organiseerde zeven inzamelmomenten voor culinaire herinneringen (recepten, foto's, objecetn) tijdens Week van de Smaak 2015 en zette tijdens diezelfde Week van de Smaak een 'erfgoedtaartactie' op met Vlaamse bakkers. Ook naar aanleiding van Erfgoeddag 2016 zullen publieksactiviteiten doorgaan.

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Collections Trust
Contactpersoon
Gordon McKenna
Adres
WC 209 Cromwell Road, London, SW7 5BD
Telefoon
020 7942 6080
Financieringsbron(nen)

80% Europese Commissie (ICT Policy Support Program, onderdeel van Competitiveness and Innovation Framework Program)

20% Vlaamse Gemeenschap (cofinanciering internationaal project)