Jürgen Vanhoutte

Aanspreekpunt voor vragen over:

  • preventieve conservatie van documentair erfgoed (archief/bibliotheek);
  • depotbeheer en -infrastructuur;
  • collectiemanagement en -planning;
  • collectiewaardering en participatie.

Jürgen Vanhoutte (°1976) is licentiaat geschiedenis. In 2003-2004 was hij als projectmedewerker verbonden aan het Rijksarchief Leuven in het kader van het Max-Wildiersproject nr. 3H020191: Repertorium van Latijnse scholen en hun archieven in de Zuidelijke Nederlanden (1500-1795).

Van mei 2004 tot juni 2011 was hij werkzaam bij het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC vzw), gevestigd in de norbertijnenabdij van Park te Heverlee, achtereenvolgens als afdelingshoofd van het Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen (2004-2009) en als afdelingshoofd eerstelijnszorg, advies en trajectbegeleiding (2009-2011). Van 2011 tot september 2014 was Jürgen als depotconsulent behoud & beheer verbonden aan de Cel Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant. Sinds oktober 2014 is Jürgen Vanhoutte stafmedewerker behoud & beheer bij FARO vzw. Als docent geeft hij sinds 2016 ook les aan de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed in het CVO VOLT in Leuven.

FARO
Adviseur behoud en beheer
02 213 10 70