Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken

Wegens de coronamaatregelen zal deze studiedag niet fysiek plaatsvinden. PARCUM voorziet een webinar van ongeveer 1,5 uur. Schreef u zich al in voor de fysieke studiedag? Neem dan contact op met PARCUM.

Zorgen voor morgen? brengt u dit jaar in twee webinars op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld. We staan vandaag voor de uitdaging om ons religieus erfgoed een zinvolle functie binnen de samenleving te blijven geven. Werken aan de toekomst van dit erfgoed is onvermijdelijk.

Dit jaar staat participatie centraal. Keynotesprekers Edith Wouters en Tom Callebaut gaan in hun lezing dieper in op hoe gemeenschappen betrokken kunnen worden bij het zoeken naar een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed. En hoe u verschillende meningen verenigt, zowel vanuit een bottom-up- als top-downbeweging.

Programma

  • Welkom
  • Interview - Bisschop van Gent
  • Keynote - Uitdagingen in het religieus erfgoedveld vandaag | Tom Callebaut (interieurarchitect, onderzoeker en docent aan de KU Leuven faculteit architectuur)

De problematiek van het leegstaand religieus erfgoed is op vele niveaus een grote uitdaging. In deze lezing wordt architectuur niet zozeer als een project benaderd maar veeleer als een proces van (onder)zoeken ingezet. Hoe kunnen diverse mensen verenigd worden om zowel vanuit de bottom-up- als top-downbeweging nieuwe toekomstperspectieven te helpen ontwikkelen? Niet vanuit een gepolariseerd denken over sacraal versus profaan, maar door het openbreken van de rijkdom aan gradaties tussenin waar we elkaar kunnen ontmoeten.

De lezing is ontstaan vanuit een mengeling van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, concrete ontwerpopdrachten en persoonlijke ervaringen. En vooral: het vertrekt vanuit een grote nieuwsgierigheid en vertrouwen in wat de toekomst ons kan brengen.

Edith Wouters op 9/10

De eerste digitale sessie vindt plaats op 9 oktober. Dan geeft Edith Wouters haar keynote. Zij voert een pleidooi voor een holistische benadering van de zoektocht naar een duurzame toekomst voor religieus erfgoed. Hoe betrekt u gemeenschappen in het traject? Wat is de rol van ontwerpend onderzoek? Hoe kunt u omgaan met onzekerheden op lange termijn? Aan de hand van casussen uit Nederland en Vlaanderen en het lopende traject voor de Kruisherensite in Diest formuleert Edith een aantal aanbevelingen. Meer informatie over dit webinar vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online webinar
Lesgevers
Tom Callebaut
Prijs
10 euro
Meer info

Organisatie: PARCUM

Inschrijven kan via de website van PARCUM.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...