Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken

Wegens de coronamaatregelen zal deze studiedag niet fysiek plaatsvinden. PARCUM voorziet een webinar van ongeveer 1,5 uur. Schreef u zich al in voor de fysieke studiedag? Neem dan contact op met PARCUM.

Zorgen voor morgen? brengt u dit jaar in twee webinars op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld. We staan vandaag voor de uitdaging om ons religieus erfgoed een zinvolle functie binnen de samenleving te blijven geven. Werken aan de toekomst van dit erfgoed is onvermijdelijk.

Dit jaar staat participatie centraal. Keynotesprekers Edith Wouters en Tom Callebaut gaan in hun lezing dieper in op hoe gemeenschappen betrokken kunnen worden bij het zoeken naar een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed. En hoe u verschillende meningen verenigt, zowel vanuit een bottom-up- als top-downbeweging.

Programma

  • Welkom door de gedeputeerde van Vlaams-Brabant
  • Interview - Hulpbisschop vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
  • Keynote - Het re-activeren van religieus erfgoed als gemeengoed | Edith Wouters (artistiek coordinator van AR-TUR, zaakvoerder culturele architectuurpraktijk CAPasitee)

Edith Wouters voert een pleidooi voor een holistische benadering van de zoektocht naar een duurzame toekomst voor religieus erfgoed. Hoe betrekt u gemeenschappen mee in het traject? Wat is de rol van ontwerpend onderzoek? Hoe kunt u omgaan met onzekerheden op lange termijn? Aan de hand van casussen uit Nederland en Vlaanderen en het lopende traject voor de Kruisherensite in Diest formuleert Edith een aantal aanbevelingen.

Tom Callebaut op 16/10

De tweede sessie vindt plaats op 16 oktober. Dan geeft Tom Callebaut zijn keynote. Hij gaat dieper in op de problematiek van het leegstaand religieus erfgoed op vele niveaus. In zijn lezing wordt architectuur niet zozeer als een project benaderd, maar veeleer als een proces van (onder)zoeken ingezet. Hoe kunnen diverse mensen verenigd worden om zowel vanuit de bottom-up- als top-downbeweging nieuwe toekomstperspectieven te helpen ontwikkelen? Niet vanuit een gepolariseerd denken over sacraal versus profaan, maar door het openbreken van de rijkdom aan gradaties tussenin waar we elkaar kunnen ontmoeten. Meer informatie over dit webinar vindt u hier.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online webinar
Lesgevers
Edith Wouters
Prijs
10 euro
Meer info

Organisatie: PARCUM

Inschrijven kan via de website van PARCUM.

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...