Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken

Update

Deze vorming wordt uitgesteld naar het najaar. Blijf op de hoogte via deze link.

----

Zorgen voor morgen? brengt u ook dit jaar weer helemaal op de hoogte over wat leeft in het religieus erfgoedveld. We staan vandaag voor de uitdaging om ons religieus erfgoed een zinvolle functie binnen de samenleving te blijven geven. Werken aan de toekomst van dit erfgoed is onvermijdelijk.

Een nieuwe bestemming zoeken voor uw kerkgebouw, uw erfgoedcollectie inventariseren of waarderen, van uw kerkgebouw een veilige plek maken, de jaarlijkse processie nieuwe impulsen geven ... Kerkgebouwen, met hun religieuze collecties en bijhorende tradities, vervullen dikwijls een verbindende rol binnen de gemeenschap. Wanneer u nadenkt over de toekomst van het religieus erfgoed doet u dat dus samen met de gemeenschap. Maar hoe doet u dat?

Zorgen voor morgen? laat ervaringsdeskundigen aan het woord die zelf met hun erfgoed aan de slag gingen. Hoe pakten zij de uitdaging aan? En op welke moeilijkheden botsten zij?

Inspiratie opdoen tijdens Zorgen voor morgen? kan op 23 april in Gent en op 28 april in Leuven.

Programma

Dagvoorzitter: Jan Jaspers

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Welkom door Jan Jaspers

10.15 uur: Welkom door gedeputeerde van de provincie

10.20 uur: PARCUM, een integrale aanpak voor religieus erfgoed

10.40 uur: Keynote | Uitdagingen in het religieus erfgoedveld vandaag

11.00 uur: Koffie

11.30 uur: Het re-activeren van religieuze gebouwen als gemeengoed | Edith Wouters, CAPasitee culturele architectuurpraktijk / AR-TUR

12.10 uur: Vragenronde

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Van albe tot zijaltaar: religieus erfgoed inventariseren | Annelies Vanherck, Erfgoedcel k.ERF

14.00 uur: Herbestemming kerk Broekom: het belang van waarderen | Jeroen Bellings, Stad Borgloon

14.30 uur: Pauze

14.50 uur: Van Wivinaprocessie naar Wivina 2.0 | Koen Timmermans sdb, processiecomité H. Wivina

15.20 uur: Veiligheidszorg voor parochiekerken

15.50 uur: Vragenronde

16.00 uur: Receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
PAC, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Prijs
50 euro
Meer info

Organisatie: PARCUM

Inschrijven kan via de website van PARCUM.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...