Zorgen voor morgen? Religieus erfgoedbeheer in de praktijk

Voor de vijfde keer organiseert CRKC-PARCUM de studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ Centraal staat de vraag hoe we ons religieus erfgoed verantwoord en efficiënt kunnen beheren. Een actuele uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen.

In de voormiddag is er aandacht voor beheersvormen, vernieuwde regelgeving en juridische en financiële aspecten. In de namiddag tonen ervaringsdeskundigen gerealiseerde projecten uit heel Vlaanderen.

Programma

We zijn te gast in de Sint-Jozef Colomakerk in Mechelen. De neogotische parochiekerk ging in 2017 weer open na ingrijpende verbouwingswerken. Een voorbeeld van constructieve samenwerking tussen kerkbestuur, parochie, stad, architect, bisdom en Vlaamse overheid.

9.15 uur: Onthaal

9.45 uur: Welkom en toelichting door dagvoorzitter Jan Jaspers, adviseur CRKC-PARCUM

10.00 uur: Welkom namens de Vlaamse bisschoppen | Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop aartsbisdom voor vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

10.20 uur: Toegewijde zorg voor het religieus erfgoed in Vlaanderen | Koen Anciaux, schepen van o.m. financiën, gebouwen en monumenten in Mechelen

11.20 uur: De comeback van erfpacht. Nieuwe kansen voor religieus erfgoed | Michiel Deweirdt, ODIGO Advocaten en voorzitter VCOE

11.50 uur: Voor de eeuwigheid? Actuele ontwikkelingen op het vlak van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed | Julie Aerts en Jonas Danckers, CRKC

13.30 uur: Gastheer aan het woord. Hoe breng je een kerkgebouw bij de tijd? Uit het leven gegrepen: valorisatie en multifunctioneel gebruik Sint-Jozef Coloma | Herman Stevens, penningmeester kerkfabriek

13.50 uur: Bibliotheek en kerk onder één dak. Gedeeld gebruik in Hoeseltse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares | Roger Verjans, voorzitter kerkfabriek

14.20 uur: Een veelkleurig gebruik van Mechelse parochiekerken in een multireligieuze stad | E.H. Guy De Keersmaecker, deken van Mechelen en Klein-Brabant

14.40 uur: Meerstemmig kerkgebouw. Heilige Magdalenakerk Brugge | em. prof. dr. Sylvain De Bleeckere, voorzitter Men(S)tis en Koen Dekorte, coördinator YOT en docent Vives Hogeschool

15.30 uur: Ontmoeting in pastorietuin Sint-Jozef Coloma

16.30 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
Sint-Jozef Colomakerk, Tervuursesteenweg 22, 2800 Mechelen
Prijs
30 euro (lunch inbegrepen), studenten 15 euro (incl. 21% btw). Jubileumactie: bestel bij inschrijving het boek 'Leven in de kerk' met 45 praktijkvoorbeelden van herbestemmingen voor 39,95 euro i.p.v. 44,95 euro (incl. 6% btw). Het boek ligt klaar aan het onthaal (geen verzending nodig).
Meer info

Inschrijven kan via deze link. Uw inschrijving is definitief na betaling van het correcte bedrag op rekeningnummer BE09230072773157 met vermelding van 'ZVM', eventueel 'BOEK' en uw naam.

Organisatie en meer info: Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), met steun van de Vlaamse overheid.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...