Workshop Kwaliteit in Gidsenwerking. Haal meer uit je gidsenploeg!

Gidsen vormen het visitekaartje van tal van toeristische en culturele organisaties. Daarom is het optimaal functioneren van de gidsenwerking uiterst belangrijk.

Maar hoe begeleidt en motiveert u uw gidsenteam; of hoe stuurt u individuele gidsen hiertoe aan? Hoe versterkt u hun competenties? En hoe zorgt u ervoor dat zij de visie van de organisatie uitstralen? En wat met de organisatorische kant van de zaak? Efficiënter communiceren met de gidsen: hoe pakken we dat aan? … Kortom: hoe zorgt u voor meer kwaliteit in het reilen en zeilen van uw gidsenwerking? Hoe maakt uw ploeg het verschil?

Het zijn slechts enkele van de vragen die in deze reeks workshops aan bod komen.

  • Wat betekent werken aan kwaliteit?
  • Wat is de missie, visie, profilering ... van uw organisaties?
  • Hoe gebruikt u een bezoekerscyclus?
  • Wat kan u leren uit de kenmerken van uw klant?
  • Op welke manieren kan u uw gidsen selecteren, begeleiden en opvolgen?
  • Hoe zorgt u voor een draagvlak voor het werken aan kwaliteit in uw organisatie?

Docente Janien Prummel coacht in deze vorming verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel) erfgoedorganisaties, monumenten … Gedurende vijf bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met verschillende praktische instrumenten die hun werk kunnen ondersteunen. Daarnaast staan er praktijkgerichte oefeningen op het programma, én uitwisseling met collega’s.

Deze vorming werd ondertussen door 100 organisaties met gidsenwerking gevolgd; en de diversiteit van de deelnemers uit verschillende (weliswaar) aanverwante sectoren blijkt een bijzondere meerwaarde te zijn. Janien Prummel is docent voor de opleiding museumgids in CVO Het Perspectief Gent, en heeft een jarenlange expertise opgebouwd rond het begeleiden van organisaties die werken met gidsen.  

Doelpubliek: verantwoordelijken van organisaties met gidsenwerking.

Dit initiatief is een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, FARO en Herita.

Data en locaties

28 september en 5, 12, 19 oktober 2020, telkens tussen 9.30 en 13.00 uur. Terugkomdag: 18 januari 2021.

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel
Lesgevers
Janien Prummel
Prijs
395 euro excl. 21% BTW (5 workshops)
Deelnemers
Max. 12 deelnemers
Meer info

Meer informatie: Lies Boonen - Kwaliteitscoördinator Gidsenwerking, 02 504 04 62, lies.boonen@toerismevlaanderen.be

Inschrijven kan via deze link.

Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...