Word expert Cultuur in de Spiegel

Hebt u ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar bent u toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en het Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor u.

De opleiding biedt een antwoord op vragen als: wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

In de expertopleiding leert u niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt u ook input voor uw eigen beroepspraktijk.

Voor wie? Iedereen die professioneel bezig is/wil zijn met de cultuureducatie, zowel in het onderwijs als in de cultuursector

U kunt zich tot uiterlijk 22 juni 2020 kandidaat stellen. Uit de kandidaten worden max. 25 deelnemers toegelaten, die worden gekozen op basis van hun motivatie.

Meer informatie: programma en voorwaarden en inschrijvingsformulier.

Praktische info

Begindatum
Prijs
250 euro (10 modules van 5 uur en begeleiding van persoonlijke paper)

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal