WikiconNL 2019: Wikipedia is meer!

Het thema van de WikiconNL 2019 luidt Wikipedia is meer! In 2019 wordt Wikipedia 18 jaar en dus volwassen. Daarom is het goed om te kijken naar hoe Wikipedia gegroeid is, in wat voor wereld Wikipedia binnentreedt en welke verantwoordelijkheden de Wikimediabeweging neemt en toebedeeld krijgt.

Welke plaats nemen Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en de andere Wikimediaprojecten in de wereld in? Met welke openkennisinitiatieven werkt de Wikimediabeweging al samen, en met welke moet zij samenwerken? Wat kunnen en willen overheden, bedrijven en kennis- en erfgoedinstellingen met Wikimedia? En hoe zorgen we ervoor dat Wikimedia klaar is voor 2030?

Deze en andere vragen worden beantwoordt tijdens de tweedaagse conferentie WikiconNL, die plaatsvindt op 8 en 9 maart 2019 in Utrecht. Meer informatie over deze conferentie vindt u op de pagina's van Wikimedia Nederland

Praktische info

Begindatum
Locatie
Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Meer info

Inschrijven kan via Wikimedia Nederland.

Organisatie: Wikimedia Nederland

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
De cultureel-erfgoed- en de zorgsector hebben elkaar heel wat te bieden. In een reeks van zes bijzonder boeiende workshops over ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...