Wat rest van heiligheid. Relieken in de Nederlanden

Relieken staan de laatste twee decennia volop in de belangstelling. Er verschijnen heel wat publicaties en zelfs tentoonstellingen over. Ze worden volop verhandeld in een sfeer van geheimzinnigheid.

Deze studiedag zoomt in op relieken in de Nederlanden en schenkt volop aandacht aan de kleine reliekjes voor de ‘gewone gelovigen’.

Programma

8.30 uur: Onthaal met koffie

9.00 uur: Inleiding van de studiedag (+ moderatie) | Hans Geybels

9.15 uur: De hemel op aarde. Mindful handwerken en bidden met relieken en reliekprenten ten tijde van de Contrareformatie | Evelyne Verheggen

10.15 uur: Remonstrantse relieken: sacrale objecten in een protestantse context | Peter Nissen

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: De verspreiding van de relikwieën van Liduina van Schiedam | Charles Caspers

12.30 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Ursula, Odilia en andere heilige lieden. Reliekschatten en hun verering in Limburg | Jeroen Reyniers

15.00 uur: De verspreiding van de relieken en de cultus van Herlindis en Relindis | Katrien Houbey

16.00 uur: Einde

Meer info: Didachè-navormingen KU Leuven

Praktische info

Begindatum
Locatie
Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabelleplein 15b, 3270 Scherpenheuvel
Prijs
20 euro. Leden Katechetika Plus betalen 10 euro. Studenten: gratis. Bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE38 4540 1022 4172, mededeling: 'Studiedag relieken'.
Meer info

Organisatie: prof. dr. Hans Geybels, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...