WAP-dag | Websitearchivering en beeldbanken

Op maandag 16 maart 2020 organiseert het West-Vlaams Archievenplatform in Torhout zijn 20e WAP-dag met als thema: websitearchivering en beeldbanken.

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie in Oud-Hospitaal Ten Walle (19e-eeuwse kapel)

10.00 uur: Verwelkoming door schepen Lieselotte Denolf

  • Huishoudelijke vergadering
  • Inleiding van het thema door voorzitter Jan D'hondt

10.20 uur: Toelichting over websitearchivering + vragenronde | PACKED vzw en Amsab/ISG

11.00 uur: Panelgesprek over beeldbanken

11.45 uur: Verplaatsing naar het restaurant

12.00 uur: Lunch

14.30 uur: Namiddagprogramma: begeleide stadswandeling met bezoek aan de archiefbewaarplaats

16.00 uur: Afsluitende drink in het stadskantoor

Praktische info

Begindatum
Locatie
Oud-Hospitaal Ten Walle, Bruggestraat 12, 8820 Torhout
Prijs
10 euro (zonder lunch)), 30 euro (met lunch)
Meer info

Inschrijven kan online en voor 6 maart 2020 via deze link. De deelnamekosten kunnen overgeschreven worden op het rekeningnummer BE42 001 572 094 154 van het WAP, p/a Stadsarchief Ieper, Weverijstraat 7, 8900 Ieper. 

Indien u uw inschrijving wilt annuleren, dan moet dat gebeuren vóór 9 maart via archiefdienst@west-vlaanderen.be. Bij annulering na die datum worden de kosten toch aangerekend.

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...