Waarderen van ministeriële kabinetsarchieven

Archiefbank Vlaanderen en het Rijksarchief nodigen u uit op de studienamiddag Waarderen van ministeriële kabinetsarchieven die plaatsvindt op woensdag 25 september 2019 in het Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel).

Ministeriële kabinetten spelen een belangrijke rol in de Belgische politiek. Ze staan in voor de uitwerking van het beleid van de federale en regionale regeringen en hebben bijgevolg een grote invloed op het politieke bestel en de samenleving. Dit belang straalt ook af op hun archieven. Kabinetsarchieven stellen ons in staat een blik te werpen achter de schermen van het beleidsproces en de politieke cultuur en zijn daarom belangrijke bronnen voor historisch, politicologisch en sociologisch onderzoek.

Sedert meerdere decennia verwerven en bewaren private archiefinstellingen als het KADOC, AMSAB-ISG, ADVN en Liberaal Archief/Liberas én het Rijksarchief als overheidsinstelling talrijke kabinetsarchieven van gewezen federale en regionale ministers. Ze bevatten een goudmijn aan formele en informele politieke informatie. Desondanks zijn deze archieven tot nu toe maar in beperkte mate ontsloten. Dit is voor een groot deel te wijten aan de omvang, de complexiteit en de specificiteit van deze archieven en het gebrek aan een grondige en globale benadering. Het gevolg is dat de onderzoeksmogelijkheden van kabinetsarchieven te weinig bekend zijn en ze daarom nauwelijks gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde pilootproject Waarderen van kabinetsarchieven wenst daar verandering in te brengen. Archiefbank Vlaanderen, de vier vermelde cultureel-ideologische archiefinstellingen en het Rijksarchief hebben voor dit project de handen in elkaar geslagen, met als doel om een praktisch werkinstrument voor macro- en microwaardering van de kabinetsarchieven te ontwikkelen. Het resultaat van die synergie wordt binnenkort voorgesteld op een studienamiddag, waarop u van harte welkom bent.  

Programma

13.30 uur: Onthaal met koffie en thee

14.00 uur: Verwelkoming | Johan Dambruyne (Rijksarchief Antwerpen-Beveren)

14.05 uur: Inleiding | Karel Velle (Algemeen Rijksarchief)

14.30 uur: De ervaringen van de private archiefinstellingen met kabinetsarchieven | Godfried Kwanten (KADOC-KULeuven)

14.55 uur: Waarderen van kabinetsarchieven: toelichting van het project en het werkinstrument | Florian Daemen (Archiefbank Vlaanderen)

15.45 uur: Vragenronde en korte pauze

16.00 uur: Kabinetsarchieven vanuit een onderzoeksperspectief | Marleen Brans (Instituut voor de Overheid - KU Leuven) en Dirk Luyten (Cegesoma - Rijksarchief)

16.35 uur: Slotbeschouwingen | Geert Van Goethem (AMSAB-ISG)

16.50 uur: Receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan tot 20 september 2019 via johan.dambruyne@arch.be.

Elders op FARO

De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...