Zitdagen FARO digitaal

Oorspronkelijk bedoeld als echte ontmoetingsmomenten op twee locaties in Vlaanderen, organiseert FARO deze zitdagen nu online wegens de aanhoudende coronacrisis. Zo blijft u – ondanks de crisis - alvast niet met uw vragen zitten.

  • Bent u een gemeentelijk of stedelijke cultuurmedewerker en broedt u op een (nieuw) plan voor het erfgoed in uw gemeente? Kunt u op dit moment best een klankbord gebruiken? 
  • Heeft u vragen rond het duurzaam behoud & beheer van het erfgoed in uw gemeente of stad of wilt u een breder en diverser publiek bij dit erfgoed betrekken? 
  • Wil u als beleidsmaker sterker inzetten op lokaal erfgoed, maar u weet nog niet zo goed hoe? Of bent u op zoek naar inspirerende voorbeelden en praktijken of ondersteuning? 

FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en adviseert en begeleidt professionele erfgoedmedewerkers en beleidsmakers rond roerend en immaterieel erfgoed. Om onze dienstverlening  dichter bij u te brengen, organiseren we in september voor het eerst twee online zitdagen. 

Deze zitdagen zijn er allereerst voor mensen die professioneel betrokken zijn bij het lokale erfgoed- en cultuurwerk, zoals medewerkers uit lokale musea, archiefdiensten en documentatiecentra, gemeentelijke cultuur- en erfgoedambtenaren, lokale beleidsmakers …

U kunt met een van onze medewerkers in gesprek gaan. Hoe? Zeg ons best op voorhand waarover u het wil hebben. 

Praktisch

  • Indien u een adviesgesprek wil, geef dan via het inschrijvingsformulier aan welke vraag u precies heeft.
  • U krijgt eerst een formele bevestiging van uw inschrijving. Kort daarna krijgt u het exacte tijdstip toegestuurd, samen met een link naar de digitale toepassing waar het gesprek kan plaatsvinden
  • Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Nog vragen? Bel of mail naar Gregory Vercauteren, gregory.vercauteren@faro.be, 02 213 10 72 of Wouter Lammens, wouter.lammens@faro.be, 02 213 10 83.

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online
Lesgevers
Gregory Vercauteren, Wouter Lammens e.a.
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 50 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur lokaal en regionaal erfgoed | behoud en beheer
T
02 213 10 83

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.