Vorming IIIF

Heeft IIIF al een plek in uw werking? Of is de standaard nog onbekend? Op 30 april 2020 organiseren PACKED / VIAA, Vlaamse Kunstcollectie, Openbare Bibliotheek Brugge en UGent een IIIF-studiedag voor de brede erfgoedsector. Bedoeling is om de sector te informeren over mogelijke toepassingen van IIIF en aanmoedigen om IIIF te gebruiken.

U krijgt er een algemene introductie en ziet enkele goede praktijkvoorbeelden van hoe IIIF geïmplementeerd kan worden. Bent u bezig met het uitwisselen van beelden? Noteer 30 april alvast in uw agenda; een gedetailleerd programma volgt.

IIIF?

IIIF, kort voor International Image Interoperability Framework, is een opkomende standaard voor de uitwisseling van beelden. Het is een raamwerk van vier API’s, uitgetekend door een consortium van universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven. Met dit raamwerk formuleerden zij een antwoord op de uitdaging om beelden uit te wisselen tussen verschillende systemen. Als uw beeldenserver voldoet aan de IIIF-specificaties, wordt de uitwisseling van beelden heel wat makkelijker.

Meer info over IIIF en over de studiedag vindt u op de website van PACKED.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Vandenhove-paviljoen, Rozier 1, 9000 Gent
Meer info

Organisatie: PACKED / VIAA, Vlaamse Kunstcollectie, Openbare Bibliotheek Brugge en UGent

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...