Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen: voor gevorderden | Collegagroep subsidieaanvraag cultureel-erfgoedconvenants

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden. De opmaak van zo’n aanvraagdossier heeft veel weg van een beleidsplan. Daarom focussen we met deze collegagroep op een aantal stappen die u tijdens een  beleidsplanningsproces moet zetten. Tijdens elke bijeenkomst combineren we een stukje vorming met kennis- en ervaringsdeling. Zoals de titel zelf zegt: het is een collegagroep. U leert van elkaar.

Tijdens de startbijeenkomst van 7 februari legden we met de deelnemers de thema’s vast voor de volgende bijeenkomsten. Het programma van de bijeenkomsten vindt u hieronder. Elk van deze bijeenkomsten staat op zich. U hoeft ze dus niet allemaal bij te wonen, maar u moet wel apart inschrijven voor elke bijeenkomst die u wil bijwonen. De links vindt u eveneens in onderstaand overzicht.

Sessie 1, 22 maart 2019, 13.00 - 16.00 uur | Hoe organiseert u inspraak? (Inschrijven: klik hier)

Tijdens deze sessie ontwikkelen we een inspraakmethodiek op maat van uw organisatie. Hiervoor vertrekken we van drie vragen: 

  • Wat wilt u te weten komen tijdens het inspraakmoment? 
  • Welke organisaties wilt u bevragen? 
  • En waarom zouden zij naar uw inspraakmoment komen? 

Met het antwoord op deze vragen werken we de meest gepaste methodiek uit. Aan het einde van de sessie hebt u een methodiek in handen en voelt u zich gesterkt om die ook effectief toe te passen.

Sessie 2, 16 mei 2019, 10.00 - 16.00 uur | Contactmoment landelijke dienstverleners en Werkplaats Immaterieel Erfgoed (Inschrijven: klik hier)

‘Landelijke dienstverleners’ zijn organisaties die ondersteuning, advies en begeleiding aanbieden rond welbepaalde thema’s (zoals religieus erfgoed, agrarisch erfgoed, erfgoed van muziek en podiumkunsten) of types erfgoedactoren (bv. lokale erfgoedverenigingen, erfgoedbibliotheken …). Werkplaats Immaterieel Erfgoed zet zich in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. Zowel de landelijke dienstverleners als Werkplaats Immaterieel Erfgoed kunnen belangrijke partners zijn voor erfgoedcellen.
Tijdens dit contactmoment bespreken we onderlinge kansen tot samenwerking en afstemming met deze dienstverleners. Daarnaast is er ook ruimte voor meer informele ontmoeting en kennismaken. Een uitgelezen kans dus om elkaar beter te leren kennen. 

Sessie 3 | Van SWOT naar beleidsopties en doelstellingen 

  • voor starters: 27 augustus 2019, 13.00 - 16.00 uur (inschrijven: klik hier)
  • voor gevorderden: 29 augustus 2019, 13.30 - 16.00 uur (inschrijven kan via onderstaand formulier)

Volgens de theorie van beleidsplanning, formuleert u op basis van een SWOT de beleidsopties. Deze beleidsopties vormen dan weer de eerste aanzet van uw doelstellingen. Deze oefening is hét kantelmoment in uw beleidsplanningsproces, want hier maakt u de keuzes die bepalend zijn voor de rest van uw beleidsplan. Tijdens deze sessie buigen we ons over uw SWOT: welke conclusies kunt u eruit halen en hoe formuleert u die tot beleidsopties? Om aan deze sessie te kunnen deelnemen moet u een (ruwe versie van een) SWOT hebben uitgeschreven en bereid zijn om die te delen met uw collega’s.  

We organiseren deze sessie twee maal, met een enigszins andere focus:

  • De sessie op 27 augustus is er voor wie minder ervaring heeft met beleidsplanning. Deze sessie begint met een stuk vorming: wat zijn de do’s en don’ts bij het formuleren van beleidsopties en doelstellingen? Nadien gaan we met de theorie aan de slag en geven we feedback op elkaars SWOT. Wat zijn de voornaamste conclusies die u uit deze SWOT kunt trekken en hoe formuleert u die tot beleidsopties?
  • De sessie op 29 augustus is er voor wie meer ervaring heeft met beleidsplanning. De focus ligt hier minder op vorming over do’s en don’ts, maar vooral op de feedback op elkaars analyses en teksten. 

Sessie 4 | De opmaak van een begroting

Exacte datum volgt nog
Deze vierde en laatste sessie staat in het teken van de opmaak van een meerjarenbegroting. Concrete details en de exacte datum communiceren we in juni. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Contactpersoon
Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Sectorcoördinator erfgoedcellen
T
02 213 10 72

Elders op FARO

De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...