Uw projecten financieren met bijdragen van het publiek? Zo doet u het!

Zorg ervoor dat het publiek investeert in uw erfgoedproject en maak het een voorbeeldproject van het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform!

Crowdfunding – letterlijk ‘fondsen (funding) zoeken via het publiek (crowd)’ of publieksfinanciering is vandaag een laagdrempelige en participatieve manier om allerlei projecten financieel mogelijk te maken. Bovendien gaat het daarbij over meer dan alleen geld verzamelen: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken voelt bij uw erfgoed. Een ‘win-win’ dus. Maar hoe begint u eraan? Welke projecten hebben kans op slagen? En wat zijn de eventuele nadelen? 

Tijdens deze informatiesessie krijgt u eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector. Vervolgens gaat u zelf aan de slag en vertrekt u met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. U wordt uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

Een breder traject

Uit de voorstellen worden in een volgende fase voorbeeldprojecten geselecteerd die een verdere begeleiding van hun project krijgen via twee workshops en een-op-eenbegeleiding op maat.

De voorbeeldprojecten krijgen ondersteuning inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. 

Voor dit project werkt Erfgoed in de Praktijk samen met Growfunding een platform dat sociale crowdfundingprojecten in Brussel begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via crowdfunding.

Erfgoed in de Praktijk is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, CRKC-PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis …) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen. 

Het gezamenlijk erfgoedcrowdfundingsplatform van Erfgoed in de Praktijk en Growfunding wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Doelgroep: iedereen die meer wil weten over crowdfunding.

Praktisch: 19.00 - 22.00 uur

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Broelkaai 6, 8500 Kortrijk
Lesgevers
Frederik Lamote (Growfunding)
Prijs
5 euro
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de infosessie via het inschrijfformulier op de website van Histories vzw

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Event manager | coördinatie Erfgoeddag
T
02 213 10 81

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...