Train-de-trainer Buurten met erfgoed, met zicht op Erfgoeddag 2021

Buurten met erfgoed is een bijzonder en succesvol traject dat leerkrachten uit de tweede graad lager onderwijs en lokale erfgoedpartners in een gemeente of stad samen doorlopen.

Gedurende een schooljaar ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan een waaier aan lessen en activiteiten voor de leerlingen waarin het erfgoed in de buurt van de school de hoofdrol speelt. Want in elke buurt vallen allerlei erfgoedschatten te ontdekken. Dat erfgoed is echter niet altijd even goed gekend bij leerlingen én leerkrachten. Of het wordt niet gezien of ‘gelezen’. In een Buurten met erfgoed-traject reiken erfgoedpartners aan scholen een erfgoedbril aan.

Klinkt dat nog wat abstract? Bekijk dan hier een filmpje over het recente Buurten met erfgoed-traject in Deurne.

Vragen die daarbij automatisch worden gesteld:

 • Hoe start u zo’n traject in uw eigen gemeente of stad?
 • Hoe maakt u meerdere scholen hiervoor warm?
 • Hoe betrekt u (andere) erfgoedpartners? 
 • Welke stappen doorloopt u vervolgens met deze groep? 
 • Hoe komt u tot concrete activiteiten voor kinderen over en met het erfgoed? En ook: hoe kunt u ervoor zorgen dat die activiteiten mooi toeleiden naar Erfgoeddag 2021? Want … deze Erfgoeddag-editie zal namelijk in het teken staan van het thema onderwijs.

In dit train-de-trainer-traject leert u een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat het mogelijk kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2021 (thema onderwijs!).

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door: 

 • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
 • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
 • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw), en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep: voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject.

Praktisch

De vorming bestaat uit een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen):

 • Startdag: donderdag 5 maart 2020, 10.00 - 16.30 uur, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
 • Opvolgsessie 1: donderdag 2 april 2020, 13.30 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
 • Opvolgsessie 2: donderdag 30 april 2020, 13.30 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
 • Opvolgsessie 3: donderdag 11 juni 2020, 13.30 - 16.00 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Zowel het Arenberggebouw als FARO bevinden zich op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.

Meer info: Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 60, of Daphné Maes, 015 80 06 40, daphne.maes@historiesvzw.be

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Lesgevers
Chris Ferket (Mooss) en anderen
Prijs
65 euro
Deelnemers
Max. 17 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...