Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’ | FARO Praktijk

Buurten met erfgoed is een traject waarbij leerkrachten lager onderwijs en lokale erfgoedpartners een schooljaar lang actief worden gecoacht. Het doel? Samen een of meerdere lessen of activiteiten ontwikkelen over/met erfgoed in de nabije omgeving van de school. Op die manier kunnen heel wat leerlingen van het derde en het vierde leerjaar kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt. Bovendien leggen de leerkrachten en erfgoedpartners samen een solide basis voor verdere samenwerkingen.

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wilt u ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in uw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor u!

Heel concreet vertrekken we van de vraag: ‘Hoe pakt u een traject Buurten met erfgoed aan?’ Het is een intensief traject dat heel wat impact kan genereren, maar dat tegelijk ook wel wat engagement van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt. Hoe stimuleert en motiveert u hen daartoe?

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:  

  • hen voor te bereiden op de te zetten stappen in het traject,
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
  • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
  • het ondersteunende theoretische kader aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel.

De train-de-trainer trapt af op maandag 29 april 2019 met een startdag. Vervolgens voorzien we drie opvolgsessies. Daar gaan we samen in op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en kunnen telkens ervaringen uitgewisseld worden over de stappen die deelnemers al zelf hebben gezet. 

De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2019-2020. De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw) en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling(Departement Omgeving), Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen. 

Praktisch

De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten, een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen):

  • Startdag: maandag 29 april 2019, van 9.30 tot 16.00 uur
  • Opvolgsessie 1: donderdag 26 september 2019, van 13.30 tot 16.00 uur
  • Opvolgsessie 2: donderdag 5 december 2019, van 13.30 tot 16.00 uur
  • Opvolgsessie 3: donderdag 13 februari 2020, van 13.30 tot 16.00 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Chris Ferket, e.a.
Prijs
50 euro (totaalprijs voor alle bijeenkomsten, incl. broodjeslunch tijdens de startdag en syllabus)
Deelnemers
Maximum 12 aantal deelnemers.
Meer info

Inschrijven: stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2019’.

Graag meer informatie? Stel uw vraag aan Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 60, of Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be.

Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Erfgoeddag, op zondag 28 april, stevent af op een recordeditie. Het aanbod? 950 gratis activiteiten rond en met ambachten en ...
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...