Tien jaar Evadoc. Evangelisch erfgoed in Vlaanderen l Studie- en ontmoetingsdag

In 2009 richtten de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België de vzw Evadoc op om het rijke en diverse erfgoed van de protestants-evangelische gemeenschappen in Vlaanderen en België te bewaren. In nauwe samenwerking met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, heeft Evadoc een alomvattende en geïntegreerde erfgoedwerking uitgerold. De afgelopen tien jaar kon Evadoc belangrijke erfgoedgehelen veiligstellen en ontsluiten. Ook neemt de zorg en interesse bij de geloofsgemeenschappen voor het eigen erfgoed merkbaar toe. Het bijzondere en rijkgeschakeerde erfgoed komt geregeld onder de aandacht van een breed publiek en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

De studie- en ontmoetingsdag is een dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van protestants-evangelische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en België. Evadoc wil het rijke en diverse erfgoed belichten en het publiek kennis laten maken met zijn werking. De workshops zijn bijzonder geschikt voor de verantwoordelijken van het archief en documentbeheer in kerkgemeente of organisatie, maar staan uiteraard open voor alle geïnteresseerden.

Programma

10.00 uur: Welkom | Andreas Beck, ETF

10.15 uur: Wie zoekt, die vindt wat: enkele recente vondsten uit archieven van de Evangelische beweging | Jelle Creemers, ETF

10.50 uur: Leuk voor later (?) Over het bewaren van het archief van de kerkgemeente | Arjan van ’t Riet, NGK

11.25 uur: Afrikaanse pinksterkerken en hun kerkgebouwen in de Europese stad: de reconversie van niet-religieuze panden door Afrikaanse migranten | Luce Beeckmans, UGent

12.00 uur: Videopresentatie Evadoc en KADOC-KU Leuven

12.25 uur: Ondertekening nieuw samenwerkingsprotocol Evadoc en KADOC-KU Leuven | Andreas Beck, Evadoc en Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven

12.40 uur: Lunch

13.20 uur: Onderweg naar morgen. Over de toekomstplannen van Evadoc | Aaldert Prins, Evadoc

14.00 uur: Workshops

  • Een goede mappenstructuur voor je kerk of organisatie | Katrien Weyns, KADOC-KU Leuven
  • Privacy, raadpleging en selectie: uitgangspunten en tips voor de archieven van plaatselijke kerkgemeenten | Joris Colla, KADOC-KU Leuven
  • Waar bewaar ik mijn digitaal en papieren archief? | Aaldert Prins, Evadoc

Een gedetailleerd overzicht van het programma en meer informatie over de sprekers vindt u via deze link.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 3001 Leuven
Prijs
12,50 euro. Aanmelding is definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag met vermelding van het aantal personen en uw naam op rekeningnr. BE92 7340 2819 9323. Aanmelden kan tot 4 oktober 2019.
Meer info

Organisatie: Evadoc i.s.m. KADOC-KU Leuven

Inschrijven kan via deze link. Meer info: Evadoc

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Op dinsdag 26 november 2019 wordt u in Antwerpen verwacht voor het Groot Onderhoud over Meerstemmigheid en Conflict. Maak een ...