Sectormoment cultuureducatie

Op woensdag 29 januari 2020 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media het sectormoment cultuureducatie. Tijdens dit sectormoment staat de dialoog tussen het beleid en de cultuureducatieve sector centraal, meer bepaald de recente wijzigingen in het beleid met impact op het cultuureducatieve veld en het toekomstig beleid omtrent cultuureducatie.  

Daarnaast lanceert publiq, dat sinds 2019 Vitamine C (het netwerk rond cultuureducatie in de vrije tijd) onder de vleugels heeft genomen, zijn gloednieuwe publicatie. Joris Vergeyle, themachef cultuur VRT, is dagvoorzitter.

Het sectormoment richt zich in eerste instantie tot elke professional of vrijwilliger die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie van dichtbij of verderaf betrokken is bij de cultuureducatieve werking. Zowel de cultuureducatieve medewerkers als de directeurs en stafmedewerkers van sociaal-culturele organisaties, kunstenhuizen, cultureel-erfgoedorganisaties, cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken, … zijn meer dan welkom.

Programma

9.00 uur: Onthaal

10.00 uur: Welkom door minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, Jan Jambon

10.15 uur: Keynote. Cultuur en cultuureducatie als motor voor maatschappelijk welzijn, gezondheid en innovatie | Pier Luigi Sacco, professor culturele economie aan de IULM universiteit van Milaan en gastonderzoeker aan de Harvard Universiteit. Pier Luigi Sacco geeft uitleg bij de mogelijkheden die de nieuwe Europese agenda voor cultuur biedt. Die agenda ziet cultuur als motor voor maatschappelijk welzijn, gezondheid en innovatie.  

10.45 uur: Muzikaal intermezzo 

10.55 uur: Het beleid omtrent cultuureducatie in Vlaanderen | Karen Jacobs, Veerle Keuppens en Ellen Hanssens, beleidsmedewerkers cultuureducatie Departement Cultuur, Jeugd en Media. Wat zijn de inspanningen en de plannen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media met betrekking tot cultuureducatie? Een stand van zaken en vooruitblik dienen zich aan. 

11.25 uur: Cultuureducatie in internationaal perspectief: het ‘arts and education programme’ van UNESCO | Paola Leoncini Bartoli, directeur Cultural Policies and Development (UNESCO). UNESCO is de VN-organisatie die werkt rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Zij ontwikkelt ideeën, stelt een agenda op gebaseerd op beleidsanalyse en monitoring, ontwikkelt normen en standaarden, stimuleert internationale samenwerking stimuleert en begeleidt beleidsontwikkeling en -uitvoering. Paola Leoncini Bartoli geeft uitleg over de roadmap cultuureducatie die door de entiteit werd opgemaakt en die binnenkort een update krijgt.

12.00 uur: Broodjeslunch

13.00 uur: Parallelsessies: eerste keuzeblok

  • Sessie 1: Vernieuwd deeltijds kunstonderwijs 
  • Sessie 2: Gewijzigde eindtermen in het secundair onderwijs 
  • Sessie 3: Decreet bovenlokale cultuurwerking 
  • Sessie 4: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 

13.55 uur: Parallelsessies: tweede keuzeblok

  • Sessie 1: Vernieuwd deeltijds kunstonderwijs 
  • Sessie 2: Gewijzigde eindtermen in het secundair onderwijs 
  • Sessie 3: Workshop ‘Oefen jezelf in bovenlokaal denken’ 
  • Sessie 4: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 

14.50 uur: Muzikaal intermezzo  

15.00 uur: De werking van publiq m.b.t. cultuureducatie en de verhouding tot het Departement CJM | Barbara Struys (coördinator cultuureducatie bij publiq), Katelijne Morreel (directeur publieksontwikkeling bij publiq) en Karen Jacobs (beleidsmedewerker cultuureducatie Departement Cultuur, Jeugd, Media). Publiq wil inspiratie bieden, ontmoeting stimuleren en kennisdeling faciliteren rond cultuureducatie in de vrije tijd. publiq wil bovendien de brede cultuureducatieve sector laten meebouwen aan haar kenniswerking. Om dit mogelijk te maken en te zorgen dat meer spelers in het veld elkaar vinden, is er het netwerk Vitamine C. Barbara Struys en Katelijne Morreel lichten hun werking toe.  

Samen met Karen Jacobs, beleidsmedewerker cultuureducatie, wordt ook de verhouding tussen de werking van publiq/Vitamine C en het Departement CJM toegelicht. Met welke vragen en suggesties kan je bij wie terecht?   

15.20 uur: Lancering publicatie publiq: ‘Uit de schaduw. De ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen’ | Dubbelinterview van Tijs Vastesaeger (Doenker) en Deepak Mehta (Technopolis) door Evelyne Coussens. Welke vragen liggen er voor de kunst- en cultuureducatie van de toekomst? Welke evoluties zijn er in wetenschapseducatie en kunnen we hier voor kunst- en cultuureducatie ook inspiratie uit halen? Meer informatie vind je in de publicatie 'Uit de schaduw. De ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen'.   

15.55 uur: Videoboodschap door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle 

16.00 uur: Receptie

Meer informatie over het programma en over de sessies vindt u via deze link.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan t.e.m. 20 januari 2020 via deze link

Organisatie en meer info: cultuureducatie@vlaanderen.be

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...