Collegagroep behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed: bewaaromstandigheden monitoren

Hoe monitort u de bewaarcondities in uw organisatie? De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO zijn benieuwd naar uw aanpak.

Elke erfgoedprofessional weet het: goede bewaaromstandigheden zijn cruciaal om ons waardevolle erfgoed door te kunnen geven aan de volgende generaties. Een doordachte monitoring van die omstandigheden is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan, zeker nu veel collectiebeheerders en behoudsmedewerkers noodgedwongen thuis zitten omwille van de coronamaatregelen. En wat doet u als u vaststelt dat de gegevens afwijken van uw streefwaarden?

Laat ons weten hoe uw organisatie dit aanpakt en neem enkele minuten de tijd om de online bevraging in te vullen tegen 15 mei. Hartelijk dank!

Geïnteresseerd in dit thema?

Neem dan deel aan de tweede collegagroep Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed. Vanwege het aanhoudende coronarisico stellen we een geconcentreerd digitaal programma voor met enkele sprekers:

  • 10.00-10.10 uur               Verwelkoming en kennismakingsronde
  • 10.10-10.40 uur               Klimaatbeheersing in erfgoeddepot Potyze
  • 10.40-11.10 uur               Pilootproject klimaatmonitoring in het MoMu
  • 11.10-11.15 uur               Korte pauze
  • 11.15-11.40 uur               Het platform CHARP en introductie van het project Resilient Storage
  • 11.40-12.10 uur               Analyse van metingen a.d.h.v. de klimaatevaluatiekaart of de Airchecq software
  • 12.10-12.30 uur               De gevolgen van Covid19 op collectiebeheer: ervaringsdeling

Tussendoor is er zeker tijd voor uw vragen.

Inschrijven

Inschrijven kan hier

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, via Google Meet

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...