Mecenaat in België, kerncijfers en jongste tendensen

Op 27 november licht Prométhéa de resultaten toe van haar jongste onderzoek naar het bedrijfsmecenaat in België. Hoe werken de mecenaatbedrijven in de praktijk, welke activiteitsdomeinen genieten de voorkeur, wie zijn ze en wat zijn hun beweegredenen …? Rendez-vous op 27 november voor het antwoord op deze vragen.

Programma

27 november 2019, 15.00 - 20.00 uur.

  • Plenumvergadering; rondetafelgesprekken; voorstelling van het onderzoek naar het bedrijfsmecenaat in België; vragen en antwoorden, aangevuld met getuigenissen van Belgische en internationale sprekers in een context van uitwisseling van goede praktijken.
  • Evolutie van de financieringsbronnen voor cultuur, van louter overheidssteun tot de vermenigvuldiging van filantropische en corporate partnerschappen. Wat is de impact op de culturele actoren? 
  • Het mecenaat, greenwashing of hefboom tot actie en MVO-pijler.
  • Het mecenaat van competenties: hefboom tot bedrijfsprestaties, potentiële vernieuwer van het HR-beleid, manier om millennials aan te trekken.
  • Het bedrijfsmecenaat in België, kerncijfers en jongste tendensen: voorstelling van de resultaten van het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd werd door Promethea en het Observatoire des politiques culturelles.
  • Netwerking en drink ter afsluiting.

#Mecenaat #MVO #CSR
NL/FR - Gelijktijdige vertaling

Praktische info

Begindatum
Locatie
Auditorium Engie, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel
Prijs
35 euro (verenigingen) / 125 euro (bedrijven)
Meer info

Organisatie: Prométhéa. Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal