Matchmaking musea en jeugdhuizen

Formaat en Art United, acht musea en zeven partnerorganisaties brengen jeugdhuizen en musea samen in het kader van nieuwe samenwerkingen. 

Art United is een drie jaar durende sectoroverschrijdende samenwerking tussen erfgoedinstellingen, onderzoeksgroepen en jongerencultuur- en mediaspecialisten, gericht op een moeilijk te bereiken publiek van 16- tot 26-jarigen. De samenwerking heeft als doel inzichten te verwerven en expertise te delen rond kunst, design, museumwerking en hoe dit relevant kan zijn voor een jongerenpubliek. Jongeren spelen hierin een hoofdrol als maker, curator, programator of kruipen in de huid van verslaggevers met foto en filmcamera in aanslag.

Als onderdeel van het Art United initiatief werd er vorig jaar voor de eerste keer een ontmoetingsdag georganiseerd om musea en jeugdhuizen aan elkaar voor te stellen, met het oog op mogelijke samenwerkingen en projecten. In 2019 leidde dit tot eerste samenwerkingen tussen verschillende van de 52 jeugdhuizen en musea met uitlopers op Pukkelpop. Bedoeling is om dit jaar nog meer musea en jeugdhuizen te koppelen. 

Om de samenwerking voort te zetten organiseren Formaat en Art united dit jaar weer een eerste ontmoetingsdag op dinsdag 25 februari 2020.

Voor wie? Musea en beroepskrachten in jeugdhuizen

Praktisch: dinsdag 25 februari 2020, 10.00 - 14.00 uur. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Kortrijk. Exacte locatie volgt weldra.
Prijs
20 euro (Formaat-leden), 25 (niet-Formaat-leden). Musea dragen reeds financieel bij met hun Art United bijdrage.
Meer info

Inschrijven kan online op de website van Formaat.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...