Lezingenreeks 'De Merovingers'

In 2017 leidde een toevalsvondst op de werf van het nieuwe politiekantoor in Koksijde tot de opgraving van een Laat-Merovingische bewoning en grafveld. De site is een unicum aan de Vlaamse Kust. Niet alleen is het de eerste Merovingische site die zo dicht bij de zee gevonden is, maar ook de aanwezigheid van zowel gebouwstructuren, culturele artefacten als ecologisch vondstmateriaal is opmerkelijk. Bij de opgraving werd vastgesteld dat de bewoningsfase kort nadien door een grafveld werd opgevolgd. In totaal werden er 53 individuen opgegraven. 

De Koksijdse vondsten leidden tot een internationaal onderzoeksproject, een samenwerking tussen het Abdijmuseum Ten Duinen, de KU Leuven, de VUB, de universiteit van de Estlandse stad Tartu en Histories vzw. Het synthese-onderzoek is mogelijk dankzij een projectsubsidie van de afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Genetisch onderzoek moet meer vertellen over de Merovingers die in 2017 per toeval op de werf van het politiekantoor gevonden werden. De merkwaardige vondst leidde tot vragen met betrekking tot de verwantschapsrelaties, hun afkomst of een mogelijke link met andere Vlaamse en West-Europese populaties.

Drie lezingen

De vriendenkring van het Abdijmuseum Ten Duinen, Familiares de Dunis organiseert drie lezingen die u dichter brengen bij ‘de Merovingers’. In de lezingenreeks komen drie sprekers aan het woord die dieper zullen ingaan op de historische context van de Koksijdse vondsten. 

  • 15 maart 2020 | Barbaren bij de zee? De christianisatie van de kustbewoners tijdens de zevende en de achtste eeuw: problemen en uitdagingen. Lezing door Brigitte Meijns (KULeuven, vakgroep geschiedenis)
  • 29 maart 2020 | Wonen tussen zee en land. De vroeg historische huizenbouw langs de Noordzeekust (ca. 100-1100 na Chr.). Lezing door Wim De Clercq (Universiteit Gent, vakgroep archeologie)
  • 10 mei 2020 | Duistere middeleeuwen? Hoe de funeraire archeologie een nieuwe kijk biedt op de vroegmiddeleeuwse samenleving in onze streken. Lezing door Rica Annaert (agentschap Onroerend Erfgoed)

Elke lezing start om 10.30 uur in het Abdijmuseum. Ingang uitzonderlijk via het bezoekerscentrum (het ronde glazen gebouw in de A. Verbouwelaan).

Meer informatie over de afzonderlijke lezingen vindt u op de website van Abijdmuseum Ten Duinen.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Abdijmuseum Ten Duinen, A. Verbouwelaan, Koksijde
Prijs
5 (leden Familiares) / 6 euro (niet-leden). Abonnementsformule voor de drie lezingen samen: leden Familiares: 12 euro / niet-leden: 15 euro.
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Vermeld duidelijk met hoeveel personen u bent en welke lezing(en) u wil bijwonen.

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...