Intervisiemoment 'Kwaliteit in gidsenwerking'

Ervarings- en kennisuitwisseling onder organisaties in gidsenwerking kan de werking van uw organisatie verbeteren. Daarom organiseert Toerisme Vlaanderen op 3 december 2019 opnieuw een intervisiemoment, waar u in gesprek kan gaan met andere kwaliteitsverantwoordelijken van organisaties met een gidsenwerking. 

We gaan in groep met concullega’s op zoek naar oplossingen voor vraagstukken die u tegenkomt in uw dagdagelijkse werkcontext. Deze keer besteden we aandacht aan de uitdagingen van het een veranderend werkveld: meer spelers op de markt, onderlinge concurrentie, geen 'level playing field' ...Naast de groepsgesprekken krijgt u uiteraard ook de kans om te netwerken met de aanwezigen.

Inspiratie nodig? Lees het verslag van het vorige intervisiemoment op de website van Toerisme Vlaanderen.

Praktisch: dinsdag 3 december 2019, 10.00 - 13.00 uur

Praktische info

Begindatum
Locatie
C-Mine Crib, C-Mine 12, 3600 Genk
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan online via deze link.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...