Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming

Op vrijdag 29 mei 2020 vindt er een Nederlands-Vlaamse conferentie over ‘Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming’ plaats. De conferentie wordt georganiseerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed en Erfgoed Gelderland, met medewerking van het Netwerk van toerismedocenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Aansluitend publiceert het tijdschrift Volkskunde een themanummer. Op de conferentie staat de vraag centraal wat de kansen en uitdagingen zijn bij immaterieel-erfgoedtoerisme. 

Lokale tradities beleven, muziek en performances meemaken, handgemaakte producten en souvenirs op de kop tikken, streekbieren en -gerechten smaken ... Er is een toenemende aandacht voor het potentieel van immaterieel-erfgoedtoerisme. Toeristen lopen warm voor de belevingswaarde die immaterieel erfgoed in petto heeft op reis. Immaterieel erfgoed is dan ook 'levend' erfgoed, en mensen kijken ernaar uit om de couleur locale te beleven van plekken die zij bezoeken. Ook immaterieel-erfgoedgemeenschappen zien vaak heel wat potentieel in toeristische ontwikkelingen. 

Tegelijk is immaterieel erfgoed ook niet immuun voor de schaduwzijden die toerisme kan opleveren. Voor kleinschalig toerisme kan een overmacht aan toeristen de, wat genoemd wordt, 'authentieke' waarde van het erfgoed aantasten en de spontane dynamiek ondergraven. De betrokkenen zien de kansen van toerisme, maar willen tegelijk 'geen tweede Amsterdam', geen 'folklore' of 'openluchtmuseum' worden ...

De conferentie dag is bedoeld voor (immaterieel-)erfgoedgemeenschappen en voor (beleids-)medewerkers uit de toerismesector en erfgoedsector die de kansen en mogelijkheden van immaterieel-erfgoedtoerisme willen verkennen. Het doel van de dag is om verbindingen te leggen tussen initiatieven vanuit immaterieel erfgoed en de toerismesector. Op deze dag gaan we samen in gesprek, niet alleen over kansen maar ook over uitdagingen als authenticiteit en overcommercialisering. Daarbij worden ervaringen uit Nederland en Vlaanderen uitgewisseld. De Zwitserse onderzoeker Barbara Taufer (Hogeschool Luzern) en andere sprekers zullen de recentste toeristische trends en uitdagingen van immaterieel erfgoed belichten.

Programma

10.00 uur: Ontvangst met koffie & thee

10.30 uur: Ervaringen en uitdagingen van immaterieel-erfgoedtoerisme | Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) & Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel erfgoed)

11.00 uur: Keynote ‘Opportunities and challenges of marketing intangible cultural heritage in tourism from a Swiss perspective’ | Barbara Taufer (Hogeschool Luzern)

11.45 uur: Ronde 1 | Paralelle deelsessies 

13.00 uur: Lunch en informatiemarkt met posterpresentaties van studenten van hogescholen in Nederland

13.45 uur: Keynote | Trends in toerisme

14.30 uur: Ronde 2 | Paralelle deelsessies

15.45 uur: Panelgesprek over beleid, toerisme en immaterieel erfgoed met o.a. Toerisme Vlaanderen

16.45 uur: Netwerkborrel

De deelsessies

Twee informatieve sessies

 • Duurzaam toerisme
  Wat houdt duurzaam toerisme in? Kan immaterieel erfgoed hier een rol in spelen en op welke manier? Met voorbeelden worden de kansen en uitdagingen op dit gebied verkend.
 • Authentiek voor wie? Wie beslist wat authentiek is? Met praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op manieren waarop toerisme invloed heeft op de beoefening van immaterieel erfgoed. Hoe gaan o.a. erfgoedgemeenschappen en lokale inwoners hiermee om?

Drie workshops

 • Van idee naar product
  Hoe vermarkt u immaterieel erfgoed? Welke stappen kunt u zetten en wat levert het op? In deze praktijkgerichte workshop gaat u aan de slag met de ontwerpers van toeristische producten. Keuze uit een sessie in het Engels of Nederlands.
 • Tussen marketing en slow tourism
  Hoe integreert u immaterieel erfgoed in de toeristische sector? Waar liggen samenwerkingskansen en waar liggen de uitdagingen? Met praktijkvoorbeelden worden de kansen en uitdagingen geïllustreerd en gaat u met elkaar dieper in op de casussen.
 • Safari in het Nederlands
  Openluchtmuseum over biercultuur. Hoe gaat u als beoefenaar van immaterieel erfgoed om met publiek en/of een museale context? Wat kunnen we leren van de profilering van België als bierland? In deze deelsessie staan zowel de Nederlandse brouwerij uit het museum als de Vlaamse biercultuur centraal.

Meer informatie over de conferentie vindt u op de website van Werkplaats immaterieel erfgoed.
 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Arnhem, Nederland
Prijs
15 euro
Meer info

Meer informatie: Albert van der Zeijden 

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal