Hoe maakt u uw project meerstemmiger?

Hoe zet u dat nu precies in de praktijk om, die ‘meerstemmigheid’? Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie, uw activiteiten, uw collecties en uw netwerk een echte weerspiegeling zijn van de diverse samenleving? Hoe doet u dat, ruimte geven aan die meerdere perspectieven? 

Er zijn geen kant-en-klare antwoorden. Maar FARO gaat samen met u de uitdaging aan. Dit najaar starten we met het labo Hoe maakt u uw project meerstemmiger? Aan de hand van vier P’s (programma, publiek, partners en personeel) werken we samen toe naar een meer meerstemmig project. We gaan zowel aan de slag met webinars als met bijeenkomsten in levenden lijve.  

Aan het eind van dit labo hebt u: 

 • een meerstemmiger project;
 • een beter zicht op hoe u uw organisatie meerstemmiger kunt maken, en de tools om dat te doen;
 • een uitgebreid netwerk.

Dit labo staat open voor maximum twaalf professionals uit de cultureel-erfgoedsector. Om dit labo een vliegende start te geven, plannen we met elke deelnemer een kennismakingsgesprek.

Staat er een project op stapel dat u graag eens door de meerstemmigheidsbril bekijkt? Wilt u samen met een tiental collega’s uit de sector, aan de hand van uw concreet project, nagaan wat meerstemmigheid voor uw organisatie kan betekenen? Staat u open voor reflectie, interactie en kennisdeling, en dat alles bovendien gericht op een concreet eindresultaat? Dan is dit traject iets voor u!  

Doelgroep: professionals uit de cultureel-erfgoedsector die een toekomstig project graag meerstemmiger willen maken.

Programma:

 • Dinsdagvoormiddag 6 oktober 2020 (10.00 - 12.00 uur) | Online, via Microsoft Teams
  Inleidend webinar met focus op de gebruikte modellen en concepten
   
 • Donderdag 22 oktober 2020 (10.00 - 16.00 uur) | FARO, Brussel
  Aan de slag!
   
 • Dinsdagvoormiddag 17 november 2020 (10.00 - 12.00 uur)  | Online, via Microsoft Teams
  Webinar met met praktijkvoorbeelden
   
 • Dinsdagvoormiddag 8 december 2020 (10.00 - 12.00 uur) | Online, via Microsoft Teams
  Webinar met praktijkvoorbeelden
   
 • Dinsdagvoormiddag 12 januari 2021 (10.00 - 16.00 uur) | FARO, Brussel
  Intervisie
   
 • Dag 6 (nog te bepalen): bijkomende webinars
   
 • Dinsdag 2 maart 2021 (10.00 - 16.00 uur) | FARO, Brussel 
  Voorstelling projecten en evaluatie 

Coronamaatregelen

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 215 euro.
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 150 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Op zoek naar nieuwe horizonten en experiment? Dit aanbod maakt het mogelijk. Samen met collega’s werkt u aan  innovatie. U test nieuwe tools uit of ontwikkelt nieuwe toepassingen voor erfgoedland.  

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel en online, via Microsoft Teams
Lesgevers
Katrijn D’hamers, Elien Doesselaere, Jacqueline van Leeuwen e.a.
Prijs
215 euro (standaard)
150 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 12 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier. Let op, het aantal plaatsen is beperkt.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | diversiteit
T
02 213 10 76

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...