Hoe een veilig vrijwilligersklimaat creëren?

Het puur engagement van vrijwilligers moeten we koesteren door te investeren in een vrijwilligersvriendelijk klimaat, door te zorgen dat iedereen die samenwerkt zich veilig voelt. Dat impliceert ook grenzen afbakenen en deontologische regels stellen.

Hoe u dat kan aanpakken, komt u te weten tijdens de studiedag die het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert in het kader van De Week van de Vrijwilliger.

Programma

10.00 uur: Inleiding door Eva Hambach van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

10.15 uur: Zicht op de groep: over inspireren, verbinden en groeien (deel I) door Sarah De Backer van www.enroute.be
Tijdens deze lezing hebben we aandacht voor de factoren die het vertrouwen en de veiligheid in een groep kunnen maken of kraken. Op welke manier kan datgene wat we doen verbindend werken? Of net niet? Wat ogenschijnlijk klein begint, kan iets groot in beweging zetten. Ten goede of ten kwade ...

11.00 uur: Pauze

11.15 uur: Deel II van lezing door Sarah De Backer

12.00 uur: Inspirerende praktijk door Bieke Suykerbuyk van DINAMO (dinamo.warande.be)
DINAMO wil goed zorg dragen voor dat waardevolle kapitaal van haar vrijwilligers. Elk teamlid geeft waarderende ondersteuning vanuit een focus op groei.

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Het belang van deontologisch correct handelen door Flier Van Oyen van Uit de Marge
Wat is deontologie nu juist en waarom is het van belang voor elke organisatie? En hoe kan dit bijdragen tot een veilige omgeving voor deelnemers, professionals, vrijwilligers en organisaties? Uit De Marge ontwikkelde een deontologisch kader voor het jeugdwelzijnswerk waar vele lessen uit te trekken zijn voor het brede werkveld.

14.00 uur: Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag door Julia Dey van Sensoa
Wanneer spreken we over seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoeveel mensen maken het mee? Hoe kan ik zelf met het thema aan de slag? Je krijgt tips mee over preventie, opvang en doorverwijzing.

15.00 uur: Werkpunten voor de toekomst door Mika Roppe van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Praktische info

Begindatum
Locatie
De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Prijs
60 euro (leden), 85 euro (niet-leden)
Meer info

Betaling na ontvangst van de factuur en met vermelding van de gestructureerde mededeling. De kostprijs van de studiedag wordt per definitie aangerekend, ook bij ‘no show’ Uitschrijven kan tot ten laatste 26 februari 2020. Inschrijven kan online tot en met 26 februari 2020.

Organisatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
 

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...