Het belang van private kunstcollecties in België en Nederland, van de 19e eeuw tot vandaag

Museum Mayer van den Bergh, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Rubenianum organiseren een studiedag rond verzamelen, herwaarderen en schenken. Aanleiding is de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet, een expo over collectioneurs Fritz Mayer van den Bergh en Florent van Ertborn, en de publicatie van een nieuw boek dat gewijd is aan 200 jaar kunstschenkingen aan het KMSKA.

Experten gaan dieper in op de oorsprong en de ontwikkeling van het private verzamelen en schenken van 15e- en 16e-eeuwse kunst in België en Nederland. Er wordt bekeken welke rol private verzamelaars en schenkers van (oude) kunst in het hedendaagse culturele leven spelen en hoe relevant hun activiteit vandaag is. Verschillende vragen komen hierbij aan bod.

Wat zijn de motivaties van verzamelaars en schenkers? Hoe zien hun persoonlijke profielen en netwerken eruit? In welke historische en politieke context handel(d)en zij? Wat zijn de meest recente trends en ontwikkelingen in die verzamel- en schenkingscultuur? En welk juridisch en fiscaal kader is er voor schenkingen en legaten?

De dag wordt afgesloten met een keynotelezing en een debat over wat private verzamelaars, schenkers en openbare musea vandaag en in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Programma

9.00 uur: Onthaal/koffie

9.30 uur: Welkom

9.40 uur: Introductie | De complexe kunst van het schenken in zeven stellingen. Helleke van den Braber, Universiteit Nijmegen

10.10 uur: Vragen en discussie

10.15 uur: Sessie 1 | Verzamelen en schenken in de 19e en vroege 20e eeuw: oorsprong en context. Moderator: Jan Dirk Baetens (Universiteit Nijmegen)
 
10.15 uur: Romantische idealen en politieke omstandigheden. De verzameldrift van Sulpiz en Melchior Boisserée | Bernhard Ridderbos, zelfstandig kunsthistoricus

10.45 uur: Spanningsveld publiek-privé. Private verzamelaars en de kunst- en museumwereld in België tijdens de lange 19e eeuw | Ulrike Müller, Museum Mayer van den Bergh/Universiteit Antwerpen

11.15 uur: Lokaal verankerd? De Antwerpse kunstwereld en de verzameling moderne kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) | Herwig Todts, KMSKA

11.45 uur: Vragen en discussie
 
12.00 uur: Lunch

13.00 uur: Sessie 2 | Ontwikkelingen, achtergrond en structuren van de verzamel- en schenkingscultuur in de 20e en 21e eeuw. Moderator: Filip Vermeylen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

13.00 uur: De kunst van het schenken. De particuliere symbiose tussen publieke en private kunstmiddens rond het Museum voor Schone Kunsten Gent, 1897-2020 | Johan De Smet, MSK Gent

13.30 uur: Omvormen van kunstcollecties tot filantropische opportuniteiten. Enige juridische context (casus België) | Oliver Lenaerts, advocaat

14.00 uur: Fiscale faciliteiten voor schenkende kunstliefhebbers in Nederland anno nu | Sigrid Hemels, Erasmus Universiteit Rotterdam/Lund University

14.30 uur: Vragen en discussie

14.45 uur: Samenvatting en slotreflectie | Ulrike Müller, Museum Mayer van den Bergh/Universiteit Antwerpen
 
15.10 uur: Koffiepauze

15.30 uur: Keynote ‘Muséologie sauvage’. Een pleidooi voor het idiosyncratische museum | Peter van Mensch, museoloog

16.00 uur: Debat over de maatschappelijke rol en relevantie van kunstverzamelaars en -schenkers vandaag

  • Deelnemers: Peter van Mensch, Bart Caron, Patrick Allegaert, Anne De Breuck, Annick Schramme en Harry Rutten
  • Moderator: Ann De Bie

17.00 uur: Vertrek naar het Museum Mayer van den Bergh

17.15 uur: Exclusief bezoek aan de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat

Avondprogramma

19.00 - 22.00 uur: presentatie van het boek Leen De Jong, Nanny Schrijvers en Ulrike Müller, 1818-2018. Schenkingen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en feestelijke receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
Prijs
25 euro / 15 euro (student)
Meer info

Tijdens de studiedag is er gelegenheid om de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet te bezoeken in Museum Mayer van den Bergh.

Organisatie: Museum Mayer van den Bergh in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), Rubenianum en Universiteit Antwerpen – Centrum voor Stadsgeschiedenis

Tickets verkrijgbaar vanaf 15 januari 2020.

Elders op FARO

Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...