Gerestaureerd met de beste bedoelingen | Colloquium BRK-APROA

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs voor Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) voor de tiende keer haar jaarlijkse colloquium. 

Deze editie van het colloquium focust op de conservatie- en restauratiebehandelingen die in de loop der tijd werden uitgevoerd ‘met de beste bedoelingen’. Elke conservator-restaurateur, zowel vroeger als nu, werkt immers in de context van zijn tijd, met materialen, technieken en denkbeelden die op dat moment gelden. Maar alles evolueert en wat toen zo veelbelovend leek, blijkt achteraf gezien niet altijd een gelukkige keuze. Er worden ‘fouten’ gemaakt, er doen zich ongelukken of onverwachte situaties voor.

Hoe pakt u als conservator-restaurateur deze behandelingen aan? Bepaalde materialen en technieken blijken immers na verloop van tijd nefast voor het behoud van het werk. Sommige restauratiemethodes, gebaseerd op onjuiste of verouderde premissen, worden later tegengesproken door onderzoeken en door de huidige toestand van het object. Hoe kunnen we in dat geval ingrijpen om te verhelpen aan de nadelige gevolgen van een vorige behandeling? En wanneer moeten we overwegen om deze vroegere interventies te beschouwen als onderdeel van de geschiedenis van het object en ze als zodanig te respecteren in plaats van in te grijpen?

Tot slot zijn ook onze behandelingen slechts een fase in het lange verhaal van een kunstwerk, een momentopname in zijn geschiedenis. De interventies van nu zullen op hun beurt door onze opvolgers geëvalueerd worden. Zelfs een minimale behandeling is een ingreep en absolute reversibiliteit is weliswaar een na te streven ideaal, maar anderzijds ook een onhaalbare mythe. Wat zijn de gevolgen van de interventies van vandaag voor de restaurateurs van morgen?

Programma

Donderdag 21 november

9.00 uur: Inschrijving en koffie

9.45 uur: Verwelkoming door de voorzitters BRK-APROA | Michael Van Gompen & David Lainé

Zittingvoorzitters: David Lainé & Michael van Gompen

10.00 uur: Le couple Léon Gilissen - Marie-José Marchoul et la reliure de centaines de manuscrits médiévaux de la Bibliothèque royale de Belgique | Tatiana Gersten

10.30 uur: In eigen boezem kijken. Evaluatie van een afgenomen muurschildering uit het Openluchtmuseum Bokrijk | Klara Peeters

11.00 uur: Chiselled in Stone, Embroidered in Silk. The ‘Schmelzzimmer’ in the New Palais of Arnstadt, Thuringia, Germany: Conservation History in the Making | Christine Supianek-Chassay

11.30 uur: De muurschildering Sint-Christoffel in de Grote Kerk, Breda. Het materiaaltechnisch onderzoek in situ en de conservatie-restauratieproblematiek | Karin Keutgens en Bernard Delmotte

12.00 uur: Broodjeslunch

Zittingvoorzitters: Françoise Rosier & Judy De Roy

13.00 uur: La methode de ‘régénération’ du prof. Pettenkofer. Quels sont les effets? | Sibylle Schmitt

13.30 uur: Beware : Fallen Angels. De zoektocht naar een optimaal behoud van de vier engelen in de pendentieven van de Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk in Brussel | Sam Huysmans en Judy De Roy

14.00 uur: Réévaluation de la restauration des  peintures murales médiévales du Château de Germolles (France) | Christian Degrigny et Jean-Philippe Farrugia

14.30 uur: Koffiepauze

15.00 uur: Een Rubens komt thuis. Een  verhaal van omzwervingen, diverse restauraties en wisselende appreciaties | Karen Bonne

15.30 uur: La restauration des cafés de la Belle Epoque à Bruxelles | Emmanuelle Job et Florence Doneux

16.00 uur: Drink

Vrijdag 22 november - Vendredi le 22 novembre 2019

9.00 uur: Ontvangst en koffie

Zittingvoorzitters / Présidents de séance: Marjan Buyle & Alain de Winiwarter 

9.30 uur: Une collection, un atelier, une histoire des pratiques. L’atelier de restauration du département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France | Dominique Lègue-Faisy et Nadège Duqueyroix

10.00 uur: Restauratie versus conservatie bij het herstel van glasramen van de 19de eeuw tot heden | Aletta Rambaut en Katrien Mestdagh

10.30 uur: Conservation-restauration de repeints historiques au vernis d’un tableau du XVIIIème siècle provenant des collections du Musée Condé à Chantilly | Florence Adam et Nicole Garnier

11.00 uur: Koffiepauze

11.30 uur: Het lamineren van middeleeuwse handschriften in de 20ste eeuw en de nefaste gevolgen. Van Zapon tot PVC | Lieve Watteeuw

12.00 uur: Brève histoire des erreurs en restauration de sculpture | Myriam Serck

12.30 uur: Broodjeslunch

Zittingvoorzitters: Linda Van Dijck & Pierre Masson

13.30 uur: Assemblage ou démontage? Le cas de la sculpture Venus avec dauphin | Laura Porcu

14.00 uur: Goedbedoeld handwerk op textiel erfgoed | Sofie Grauwels

14.30 ur: Splendeurs et misères des transferts.  Petit survol de la technologie des transferts autour de La Minerve de P. P. Rubens du Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers | Titania Hess

15.00 uur: Koffiepauze

15.30 uur: Het Braemgebouw van de VUB, (her)ontdekking van identiteit? | Charlotte Nys

16.00 uur: Proclamatie van de laureaat van de BRK-APROA Prijs. Voorstelling van het winnend project door de laureaat

16.30 uur: Besluiten door Hilde Declercq, directeur KIK-IRPA

17.00 uur: Einde colloquium

Praktische info

Begindatum
Locatie
Koninklijke Bibliotheek van België, Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, Brussel
Meer info

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal