Gebruikersgroep CollectiveAccess

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Dat is een open source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.

Het doel van deze collegagroep? De huidige gebruikers samenbrengen om ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden wordt een programma uitgewerkt. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CollectiveAccess en geïnteresseerden.

Programma

  • We starten om 13:00
  • Ronde van de tafel, korte voorstelling van uw organisatie en hoe u momenteel CollectiveAccess gebruikt.
  • Korte pitches van gebruikers met mogelijkheid tot vragen.
  • Input programma voor de volgende editie.
  • einde is voorzien rond15:30

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur digitaal erfgoed | ICT-manager
T
02 213 10 67

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...