Erfgoed en de vier elementen: lucht

Na een geslaagde studiedag over erfgoed en water in november 2019, focust Erfgoedlabo Leuven zich op 8 mei 2020 op de gevolgen van lucht(verontreiniging) voor erfgoed. Lucht kan als onzichtbare factor immers drager zijn van bedreigingen als roet, oxidatie, schimmels …. En is airco een vriend of vijand voor erfgoedcollecties? Hoe gaan we hiermee om in de erfgoedzorg? 

Afspraak op 8 mei 2020 in het Provinciehuis van Leuven. Save the date! Details en programma volgen nog. 

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...