E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden

Er was eens een tijd toen men in plaats van e-mails brieven schreef. In verhalen over personen, organisaties, structuren en zelfs landen vindt u ze als bron. Ze leveren onverwachte informatie of leveren in ieder geval een bijkomende kijk. 

Als die ‘oude brieven’ zo waardevol zijn, dan mogen we aannemen dat e-mails dat ook zullen zijn (of worden). Maar wat doet u ermee eenmaal ze in de inbox zitten? Welke acties moeten we ondernemen om e-mails te bewaren? Tijdens deze vorming gaan we in op hoe u te werk kan gaan. We gaan meteen aan de slag zodat u thuis verder kan toepassen wat in de cursus aan bod kwam.  

Dit is een cursus voor iedere persoon of organisatie die documenten op langere termijn digitaal wil bewaren. U verwerft een basiskennis voor een beter informatiebeheer. 

Praktische informatie 

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties worden georganiseerd. Tijdens de cursus ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het is aan te raden om een eigen laptop mee te nemen. Tijdens de vorming kunt u dan meteen werken zoals u het thuis zou doen. U wordt per twee deelnemers geplaatst. Zo is het ook geen probleem als u niet over een laptop beschikt. 

  • Donderdag 3 oktober 2019, 19.00 tot 21.00 uur: Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout 
  • Dinsdag 22 oktober 2019, 19.00 tot 21.00 uur: De Markthallen, lokaal 11, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad 
  • Woensdag 13 november 2019, 19.00 tot 21.00 uur: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent 
  • Donderdag 5 december 2019, 14.00 tot 16.00 uur: Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen 
  • Dinsdag 10 december 2019, 14.00 tot 16.00 uur: Vrije Universiteit Brussel, Campus Oefenplein, lokaal B004, 1050 Elsene 

Deze vorming is een organisatie van CAVA, AMSAB-ISG, ADVN, AMVB, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Histories, Vlaams Architectuurinstituut, Cemper, PACKED, Geschiedkundige Kring Groot-Herk, Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout, Letterenhuis en VVBAD. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Diverse locaties
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven is verplicht en kan via deze link.

Organisatie: Histories vzw. Meer informatie: Hendrik Vandeginste, hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 80 06 30.

Elders op FARO

Op dinsdag 26 november 2019 wordt u in Antwerpen verwacht voor het Groot Onderhoud over Meerstemmigheid en Conflict. Maak een ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal