Digitale Week: Tijdruimtelijke verrijking van erfgoed | prof. dr. Steven Verstockt

De Digitale Week is sinds 2019 geen bovenlokaal initiatief meer. Toch kiest Liberas/Liberaal Archief er voor om tijdens de week van 21 oktober 2019 digitale technologie centraal te stellen in de werking, en in te zetten op innovatie in het erfgoedlandschap.

Het is een grote uitdaging om het verleden of erfgoed aanschouwelijk en herkenbaar te maken voor een groot publiek. Dankzij recent ontwikkelde technologie aan IDLab (UGent-imec) duiken nieuwe en interessante mogelijkheden op. Een daarvan is het tijdruimtelijke verrijken van archieven, waardoor deze een plaats en tijdslabel krijgen. Daardoor kunnen ze eenvoudig bevraagd en geanalyseerd worden.

IDLab ontwikkelt momenteel ook tools om beelden uit het verleden te plaatsen in het straatbeeld van vandaag. Het concept verweeft hiermee roerend, onroerend en immaterieel erfgoed en werkt tegelijkertijd in op het toeristisch potentieel. De inbreng van het publiek (crowdsourcing) wordt niet vergeten.

Prof. dr. Steven Verstockt (UGent-imec, IDLab) komt meer vertellen over deze tools en stelt een aantal projecten voor die hij heeft gerealiseerd (rond Tweede Wereldoorlog, Gentse Floraliën, Ronde van Vlaanderen …).

Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Digitale Week en wordt georganiseerd door Liberas/Liberaal Archief i.s.m. Familiekunde Gent.

Maandag 21 oktober 2019, 14.00 uur in Liberas/Liberaal Archief.

Meer info via www.liberas.eu

Praktische info

Begindatum
Locatie
Liberas/Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
Lesgevers
Prof. dr. Steven Verstockt
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via info@liberas.eu.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal