De rol van objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratiebeslissingen | Een socratische dialoog

Op woensdag 27 november 2019 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst waarin het aan de hand van casestudies onderzoekt hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan. 

Bij de voorbereidingen van restauraties doet men onderzoek. Er wordt zoveel mogelijk 'objectieve' informatie verzameld om op basis daarvan een goede restauratiebeslissing te nemen voor een bepaalde behandeling of preventieve maatregelen. Inmiddels erkennen erfgoedprofessionals dat die objectieve feiten interpretatie behoeven, waarbij onherroepelijk subjectieve oordelen een rol spelen. Ook bij een degelijke onderbouwing blijven er steeds discussies die er hard aan toe kunnen gaan en worden er beslissingen genomen die toch omstreden zijn. Welke factoren spelen daarbij een rol? Andere belangen en waarden, of … smaak?

Socratisch gesprek

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de techniek van het socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een socratische dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over de rol van objectiviteit, subjectiviteit en persoonlijke voorkeur bij beslissingen over ingrepen in de toekomst.  
 
Doelgroep: voor beslissers en uitvoerders. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz. 

Tijdstip: 27 november 2019, 10.00 - 16.30 uur

Ter voorbereiding op deze dag wordt u gevraagd om op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van een restauratie of restauratiebeslissing die draaide om vragen over originaliteit en authenticiteit. Het gaat dan om eventuele beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen de organisatoren contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
Prijs
50 euro
Deelnemers
Max. 80 deelnemers
Meer info

Meer info: Bill Wei, b.wei@cultureelerfgoed.nl

Aanmelden kan via deze link.

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.