Dag van de Nieuwste Geschiedenis | Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

Het verleden is een alomtegenwoordig en relevant onderdeel van het heden. Academici proberen door middel van talrijke boeken en artikels de historische expertise te verdiepen. Kunstgalerijen, bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen leveren door middel van evenementen en tentoonstellingen grote inspanningen om de verschillende facetten van het verleden ook buiten de muren van de universiteit levendig te houden door ze naar een breder publiek te vertalen.

Hun engagement, maar ook recente discussies omtrent het politiek en cultureel gebruik van geschiedenis, illustreren het belang dat aan geschiedenis gehecht wordt binnen een breder maatschappelijk kader. Het verleden is deel van de manier waarop mensen, als individu maar ook als groep, trachten te begrijpen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Het verleden kan een bron van entertainment zijn, als inspiratie voor talloze films, series, games, fictieboeken en gezelschapsspellen. Bovendien worden we omringd door overblijfselen uit het verleden, zoals historische monumenten, publieke ruimtes, legendes en rituelen die niet altijd als ‘geschiedenis’ worden beschouwd, maar deel uitmaken van een brede historische cultuur.

Het is net deze brede historische cultuur die centraal staat bij de studie van publieksgeschiedenis. Het is een veld dat de kloof wil dichten tussen de sociale omgang met en constructie van het verleden in de samenleving via (orale) tradities, populaire cultuur en herdenking enerzijds, en de inzichten over het verleden zoals geformuleerd door historici op basis van kritische bronnenanalyse anderzijds. Ze kijkt kritisch naar voornoemde publiekshistorische praktijken en tracht te begrijpen hoe het verleden wordt vormgegeven en geïnterpreteerd door de brede gemeenschap, maar vraagt zich tegelijk ook af hoe historici een rol kunnen spelen in de constructie van dit publieke geschiedenisbeeld.

Oproep voor sessies

De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, in samenwerking met het Zentrum für Ostbelgische Geschichte en het Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), wil graag een forum bieden aan zowel historici als erfgoed- en archiefinstellingen om te reflecteren over hun rol in het publieke begrip van en de omgang met het verleden, en de rol van het verleden in de publieke ruimte. Geschiedschrijving en de overdracht van historische cultuur gaan immers altijd samen met discussies over diverse perspectieven op het verleden en over de omgang met dat verleden. Bovendien is de verhouding tussen historici en het brede publiek inzake de omgang met het verleden steeds aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld als gevolg van de mogelijkheden van de digitale technologie, nieuwe stemmen die een plaats opeisen in het maatschappelijke debat enzovoort.

Voor de volgende editie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis doen de organisatoren dan ook een oproep om sessies voor te stellen die reflecteren over een viertal aspecten. Welke dat zijn, leest u in dit document

Praktisch

Een sessie duurt 90 minuten en kan geheel vrij worden ingevuld. De organisatie geeft de voorkeur aan het klassieke panelformat met 3 tot 4 presentaties (van elk 15 tot 20min) met een overkoepelende vraagstelling of over verwante thema’s en aan workshops van 2 tot 3 organisatoren die in debat gaan met het publiek rond een specifiek thema. Niettemin worden ook andere invullingen zeker in overweging genomen.

Organisatoren die een sessie willen organiseren, mailen hun voorstel met het opzet (max. 700 woorden) naar bvng@kuleuven.be. De deadline hiervoor is 14 februari 2020.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...