Cultureel erfgoed en groene zorgplaatsen in de stad | FARO Plus

Tuinieren beleeft een revival, en heus niet alleen bij hipsters of jong gepensioneerden. Ook de zorg en het welzijnswerk pikken maar wat graag in op deze trend. De voordelen van tuintherapie gaan immers veel verder dan de zogenaamde ‘groene zorg’, waarbij de (omgang met de) natuur wordt ingezet als middel om de gezondheid en het welzijn van (kwetsbare) mensen te verhogen. Want net omdat bij tuintherapie de sociale interactie centraal staat, is de activiteit ook uitermate geschikt voor het aanpakken van eenzaamheid en het verbeteren van de sociale cohesie.

Het is een misvatting dat alleen musea in een groene landelijke omgeving zouden kunnen inspelen op de toegenomen aandacht voor en het potentieel van tuintherapie. Stedelijke musea zijn voor hun publiekswerking inderdaad vaker aangewezen op binnenruimtes, maar toch zijn er heel wat die in hun buurt beschikken over openbare groene ruimtes of een eigen tuin, park of (groen)dak. Deze plekken hebben een enorm potentieel voor het ontwikkelen van een aanbod dat erop gericht is om hedendaagse gezondheidsproblemen aan te pakken zoals stress, burn-out, depressie of obesitas.

Er bestaan heel wat inspirerende voorbeelden van musea die hun groene ruimtes of tuinieren gebruiken als kapstok om te werken met kwetsbare mensen. Een groene ruimte is vaak dé manier voor een buurt om op een laagdrempelige manier met het museum in contact te komen. Dit kan door het aanleggen van een groentetuin of het geven van creatieve workshops met materiaal dat uit de museumtuin komt, zoals het maken van verf met planten. Zeker in tijden waarin de buurt een steeds prominentere rol krijgt binnen het lokaal bestuur is het voor erfgoedinstellingen van belang dat ze zich ook bewust worden van de rol die ze kunnen opnemen bij het creëren van dynamische en gezonde buurten.

Op 19 november organiseren FARO en het Musée des Plantes Médicinales et de la Pharmacie van de ULB een studiedag waarin we enkele experts aan het woord laten over hoe cultureel erfgoed een asset kan zijn voor een gezonde en groene stedelijke omgeving. Daarbij staat de samenwerking met lokale gemeenschappen in de buurt centraal.

Programma

Onthaal vanaf 9.30 uur

10.00 uur: Inleiding door studiedagvoorzitter Alexander Vander Stichele, FARO [Ned, Fr., Eng.]

10.05 uur: Hoe kunnen stedelijke musea hun groenpotentieel ontgrendelen? | Vitalija Povilaityte-Petri, ULB Musée des Plantes Médicinales et de la Pharmacie [Eng.]

10.20 uur: GRAFT museumtuin in The Waterfront Museum in Swansea | Zoë Gaely, stafmedewerkster particapatie The Waterfront Museum [Eng.]

10.40 uur: Erfgoed, slow craft en welzijn in postindustriële gemeenschappen | Claire Wellesley-Smith, onderzoekster Open University UK [Eng.]

11.00 uur: Horniman Museum & Gardens, waar tuinen samenvallen met de collecties van het museum | Tim Corum, directeur Public Engagement Horniman Museum & Gardens [Eng.]

11.20 uur: ValueBugs, een participatief burgeronderzoeksproject | Etienne Toffin, Cenoli, Université libre de Bruxelles [Fr.]

11.40 uur: JARDINSANTE, een project in de pijplijn | Bart De Nil, FARO en Vitalija Povilaityte-Petri, ULB [Ned., Fr;]

12.00 uur: We nemen de tijd voor verkenning en discussie met het publiek en de sprekers rond het thema van cultureel erfgoed en groene zorgplaatsen in stad. [Eng.]

In het kader van de toegankelijkheid en inclusie voor inwoners van het Brussels Gewest zijn de presentaties in het Engels, Nederlands en het Frans. Er wordt van elke presentatie een korte abstract in het Engels, Nederlands en het Frans voorzien. De voertaal van de vragen- en discussieronde is het Engels, maar u kan uw vragen gerust ook in het Nederlands of het Frans stellen.

De voertaal van de studiedag is Engels.

FARO en het Musée des Plantes Médicinales et de la Pharmacie van de ULB kregen van Innoviris, een instituut voor onderzoek en innovatie, ondersteuning bij het uitwerken van een subsidiedossier voor het cocreatief project Jardins Santé à Bruxelles pour la promotion de la santé et la prévention des maladies (Health gardens in Brussels for health promotion, disease prevention and city resilience). Deze studiedag biedt een gelegenheid om het concept aan geïnteresseerden voor te stellen en om ideeën en reflecties te verzamelen. Deze studiedag biedt een gelegenheid om het concept aan geïnteresseerden voor te stellen, om inwoners van het Brussels Gewest de gelegenheid te geven om ideeën op te doen van experts uit het buitenland en om ideeën en reflecties te verzamelen rond cocreatie, groene zorgplaatsen en cultureel erfgoed.

Wie dieper wil graven en op zoek is naar een sterk conceptueel kader, kan hier terecht.  Deze studiedagen, masterclasses en bijeenkomsten gaan in op de fundamenten van ons werk. Ze ondersteunen visievorming en strategie, of nemen grote dilemma’s onder de loep. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Deelnemers
Maximum 100 deelnemers.
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

Op dinsdag 26 november 2019 wordt u in Antwerpen verwacht voor het Groot Onderhoud over Meerstemmigheid en Conflict. Maak een ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...