Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020 | Cultural governance

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector.

Dit jaar staat het congres helemaal in het teken van cultural governance. In samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren en Cultuurloket werd afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur: zo werd een nieuw onderzoek naar de praktijk van governance gedaan in 2019. Een expertengroep zal tussen januari en mei een nieuwe versie van de leidraad Cultural Governance (2012) voorbereiden, die op 25 mei aan de minister van Cultuur zal overhandigd worden. Voor deze speciale editie wordt gewerkt met parallelle workshops en een plenaire sessie. 

Op het einde van de dag wordt de winnaar van de jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend gemaakt.

Schrijf alvast 25 mei in uw agenda. Actuele informatie vindt u op de website van het Fonds voor Cultuurmanagement.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Universiteit Antwerpen (Hof van Liere), Prinsstraat 13, Antwerpen
Meer info

Organisatie: Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen, Cultuurloket en deBuren.

Tickets & info: uantwerpen.be of nathalie.verboven@uantwerpen.be

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...