Congres Collectietoegankelijkheid

In de reeks bijeenkomsten Collecties & Musea organiseert de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op 2 december een congres over collectietoegankelijkheid.

Wat komt er kijken bij een bruikleen? Wat behelst de Code Bruikleenverkeer 2017 en hoe kan deze praktisch worden ingevuld? Welke clichés bestaan er in ons vakgebied en zijn deze te weerleggen? En hoe kunt u zich aansluiten bij Collectie Nederland? Zomaar wat onderwerpen die aan bod komen op deze middag.

Dit congres is bedoeld voor professionals uit collectiebeherende instellingen, musea, kastelen en overheden.

Programma

12.30 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 uur: Welkom door Susan Lammers, algemeen directeur RCE

13.10 uur: Inleiding door Iris Looman, strategisch adviseur roerend erfgoed & rijkscollectie RCE, en Robert Verhoogt, senior beleidsmedewerker, directie Erfgoed & Kunsten, OCW

13.25 uur: Nee zeggen is makkelijk! Een gesproken column waarin Laura van Breen, hoofd Kunstcollecties RCE, kijkt naar onze patronen bij bruiklenen en toegankelijkheid

13.35 uur: Start workshops

13.40 uur: Workshops ronde 1

14.35 uur: Pauze

15.05 uur: Workshops ronde 2

16.00 uur: Terugblik op de middag door de dagvoorzitter en afsluiting met een netwerkborrel.

Een gedetailleerd overzicht van het programma en de workshops vindt u via deze link.

Praktische info

Begindatum
Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort
Prijs
Gratis
Meer info

Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...