Collegagroep 'Kleinere musea kijken met open vizier naar de toekomst'. Sessie 2: financieel beheer

Kleinere musea (d.w.z. musea met of zonder kwaliteitslabel maar met minstens één professionele medewerker) spelen in Vlaanderen vandaag een bijzonder interessante rol. Het museum is een natuurlijke partner voor onder meer schoolgroepen, vrijwilligers en een waaier van verenigingen. Een zakelijke aanpak biedt een goede basis om gesprekken met het (lokale) bestuur te onderbouwen en het draagvlak te vergroten. Deze collegagroep bouwt daarvoor aan een stevig fundament. 

De eerste bijeenkomst, op 20 januari 2020, krijgt nu een vervolg op dinsdag 22 september 2020. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn we te gast in het Damiaanmuseum in Tremelo.  

De focus ligt op financiering. Inleidend worden begrippen als financieringsbronnen, financieringsmix, boekhouding, analytische begroting & boekhouding geduid. U gaat aan de slag met uw eigen begroting en brengt formats voor een budget of boekhouding in de praktijk. Samen buigen we ons over vaste kosten en de verdeelsleutel ervan, variabele kosten en inkomstenstromen. Annemie Verlinden (Cultuurloket vzw) begeleidt dit gedeelte en gaat concreet op uw vragen in.

Daarna gaan we samen met conservator Ruben Boon op verkenning in het Damiaanmuseum. Als afsluiter komen Jacqueline van Leeuwen en Anne Milkers (FARO) nog kort terug op de missie van de musea, zoals die in januari en in het online vervolg daarop aan bod kwam. 

Doelgroep: lokale / kleinere musea, niet noodzakelijk met een kwaliteitslabel maar wel met minimum één professionele medewerker.

In een derde bijeenkomst (later in het najaar 2020) wordt gefocust op ‘rapporteren aan het bestuur’.

Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht.  Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland.  De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo. Het museum is het makkelijkst met de auto bereikbaar. Voor vervoer valt na aanmelding nog wat af te spreken.
Lesgevers
Annemie Verlinden (Cultuurloket vzw), Jacqueline van Leeuwen en Anne Milkers (FARO)
Prijs
Gratis
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur lokaal en regionaal erfgoed
T
02 213 10 84

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.