Brandrisico’s voor cultureel erfgoed in beeld. Wees de brand voor!

De dag begint met een beschouwing van de dramatische brand in de Notre Dame in Parijs door Thierry Burger, brandpreventieadviseur voor erfgoed en werkzaam op het Ministerie van Cultuur in Parijs. Deze brand leidde tot een groot verlies van erfgoed. Het riep direct bij velen in ons land de vraag op of dit ook bij ons kan gebeuren. Thierry Burger vertelt u alles over de brand, hoe de brandweer heeft gehandeld én over het plan om de brandveiligheid van de vele kathedralen in Frankrijk te vergroten. Wat kunnen wij hiervan leren?

In de middag staan vier deelsessies op het programma. Deze gaan o.a. over brandgevaarlijke activiteiten als werkzaamheden en evenementen. Brandveiligheidsvoorzieningen beperken het risico van brand, maar het gedrag van de mens blijft de zwakste schakel. Moet alles kunnen of kunt u met het oog op brandveiligheid beperkingen opleggen of maatregelen eisen?

Een derde deelsessie is gewijd aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van brandveiligheid van erfgoed in (overheids)beleid. Wettelijk verschillen de eisen voor ‘gewone’ gebouwen en monumenten niet. De brandweer heeft bijzonder weinig mogelijkheden als het gaat om het beschermen van erfgoed. Het komt vooral aan op het verantwoordelijkheidsbesef van de eigenaar. Of kan een gezamenlijk en eerlijk beleid het verschil maken?

Het volledige programma kunt u bekijken via deze link.
 
Voor wie? 
Het symposium is interessant voor iedereen die betrokken is bij de (brand)veiligheidszorg voor cultureel erfgoed. Het symposium richt zich op vertegenwoordigers uit de erfgoedsector, de brandweer, gemeenten en brandveiligheidsadviseurs. Het brengt hen bijeen en biedt de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
 
Belangrijk!
De organisatie vindt het belangrijk uw stem te horen tijdens het symposium. Uw actieve bijdrage aan de deelsessies wordt daarom zeer op prijs gesteld. Het verzoek is om vragen/opmerkingen/suggesties die u graag in een deelsessie aan de orde wilt laten komen, met name het brandweerspreekuur, vooraf door te geven via kennisevents@ifv.nl. Vergeet niet daarbij te vermelden om welke deelsessie het gaat. Grijp uw kans!

Praktische info

Begindatum
Locatie
Instituut Fysieke Veiligheid, Arnhem
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Voor informatie over de inhoud van de dag neemt u contact op met: r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl. Voor praktische informatie benadert u IFV Kennisevents: kennisevents@ifv.nl.

Elders op FARO

Op dinsdag 26 november 2019 wordt u in Antwerpen verwacht voor het Groot Onderhoud over Meerstemmigheid en Conflict. Maak een ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...