Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760 | Colloquium

In maart 2020 vindt in Gent een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18e eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas, in samenwerking met Eveline Bouwers, Senior Research Fellow aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, en David Nash, docent moderne Europese geschiedenis aan Oxford Brookes University.

Het colloquium vindt plaats in Liberas (Kramersplein 23) op donderdag 5 maart. Aan de vooravond van het congres (op 4 maart) geeft de internationaal gerenommeerde Alain Cabantous, professor emeritus aan de Sorbonne te Parijs, in de Blauwe Zaal van Liberas een keynotelezing (in het Frans) over de verschuivingen in de invulling van blasfemie ten tijde van de Franse Revolutie (1789-1799). Cabantous zal dieper ingaan op het ontstaan van een nieuwe sacraliteit rond de Franse Republiek, het gebruik van de aanklacht van blasfemie om tegenstanders van de Republiek te stigmatiseren en het vernielen van christelijke objecten en symbolen in de eerste helft van de jaren 1790. Een Engelse samenvatting van Cabantous’ lezing zal ter beschikking worden gesteld.

Meer over het programma

Tijdens het interdisciplinaire Engelstalige colloquium op 5 maart wisselen historici, literatuurwetenschappers en godsdienstwetenschappers ideeën uit over hun onderzoek naar blasfemie en heiligschennis in uiteenlopende geografische en chronologische contexten. Zowel jonge onderzoekers als internationaal gerenommeerde experten gaan vanuit verschillende invalshoeken dieper in op een reeks incidenten rond godslastering en de wisselwerking met verschillende soorten van geweld in Europa en de Arabische wereld.

Zo zal er aandacht besteed worden aan de rol van blasfemie en heiligschennis ten tijde van revolutionaire omwentelingen en burgeroorlogen, zoals tijdens de Russische Revolutie, de Tragische Week in Barcelona en de Spaanse Burgeroorlog. Casussen waarbij geestelijken en predikers werden beschuldigd van blasfemie komen aan bod in presentaties over de controverse rond de Duitse dominee Carl Jatho, de discussies rond de Napoleon-cultus in de Kerkelijke Staat ten tijde van het Franse bestuur en de martelaarsdood van David Lazzaretti. De rol van fictieliteratuur in religiekritiek komt aan bod in een paper over de Scandinavische literaire beweging De Moderne Doorbraak. Casussen in de Arabische wereld tijdens de 19e en 20e eeuw staan centraal in papers over de vervolging van vrijdenkers in Egypte en blasfemieprocessen in Tunesië. Met onderzoek naar de impact van de aanval op Charlie Hebdo op de beeldvorming rond religieuze minderheden en de vervolging van You Tube-blogger Ruslan Sokolovsky heeft het colloquium tot slot ook aandacht voor blasfemie en geweld in de 21e eeuw. 

Voor meer informatie en het volledige programma, zie de website van het colloquium.  

Praktische info

Begindatum
Locatie
Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijving kan door een mail te sturen naar inschrijven@liberas.eu. Gelieve in uw mail aan te geven of u aanwezig zal zijn op Cabantous’ keynote lezing op woensdag 4 maart en/of het colloquium op donderdag 5 maart.

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...